“Đếm khóc cười để đo khôn dại
Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông
Đàn ông đo chí tang bồng
Bên chầu rượu và quanh đàn bà khác…
*
Đàn bà đo nỗi buồn ngày má hồng đã nhạt
Đếm yêu đương khô khát ở đầu môi
Hai thân buộc với nhau rồi
Chạy hướng nào đo lòng người rẽ ngược…?”


Thái Thuận Minh, Đàn Bà Đo Hạnh Phúc Trong Quanh Quẩn Đàn Ông
Read more quotes from Thái Thuận Minh


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag