Mihail Drumeş

“În definitiv, ce e dragostea decît o taină pe care o ascund îndrăgostiţii şi o poartă în umbră, de frica luminii? Îndată ce taina se dă pe faţă, dragostea vestejeşte, îşi pierde frăgezimea, vraja, devine ceva obişnuit, de toate zilele.”


Mihail Drumeş, Invitaţia la vals
Read more quotes from Mihail Drumeş


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

Invitaţia la vals Invitaţia la vals by Mihail Drumeş
5,638 ratings, average rating, 114 reviews

Browse By Tag