Éric-Emmanuel Schmitt

“La cei o sutã de ani ai mei pot spune cã
ºtiu despre ce vorbesc. Cu cât îmbãtrâneºti mai
mult, cu atâta se cade sã ai bunul gust de a
aprecia viaþa. Trebuie sã devii rafinat, artist. La
douãzeci de ani, orice cretin ºtie sã se bucure de
viaþã, dar la o sutã, când nici mãcar sã te miºti
nu mai eºti în stare, trebuie sã ºtii sã-þi pui
inteligenþa la lucru.
Nu-mi dau seama dacã am reuºit sã-i
conving pe deplin. Fã-le tu o vizitã. Du tu pânã
la capãt ce-am început. Eu mã simt niþel cam
obosit.”


Éric-Emmanuel Schmitt
Read more quotes from Éric-Emmanuel Schmitt


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This Quote
Browse By Tag