“لما لا تقاتل ؟ قال حتي تأتوني بسيف ينطق فيقول :هذا مؤمن وهذا كافر”


سعد بن أبي وقاص عن الفتنة أيام عثمان
Read more quotes from سعد بن أبي وقاص عن الفتنة أيام عثمان


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag