“Βαριόμουνα, να πώς άρχισε. Με έκανε να βαριέμαι, να πώς τελείωσε.”


Αλέξανδρος Δουμάς υιός
Read more quotes from Αλέξανδρος Δουμάς υιός


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This Quote
Browse By Tag