ريتا خوري

“- سكّري رجليكِ، ما هكذا تجلس الفتيات، فأجيبها: وما هكذا نقصّ شعر الفتيات”


ريتا خوري, أسرار صغيرة
Read more quotes from ريتا خوري


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!


This Quote Is From

أسرار صغيرة أسرار صغيرة by ريتا خوري
862 ratings, average rating, 231 reviews

Browse By Tag