عطار نیشابوری

“خواهی که دلت محرم اسرار آید

بی خود شود و لایق این کار آید

برکش ز برون دو جهان دایره ای

در دایره شو تا چه پدیدار آید”


فرید الدین عطار
Read more quotes from عطار نیشابوری


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag