Ricky Lee

“Ang Pilipino sabi ni Trono kay Giselle, at sa kumpulan ng mga kinkilig na kababaihan, ay pinaghalo-halong dugo. Sumasamba ng sabay-sabay kay Buddha at kay Kristo at sa mga anting-anting at Feng Shui. Sa dami ng nagsasabi sa kanya kung ano siya, nakalimutan na niya kung sino siya.”


Ricky Lee, Si Amapola sa 65 na Kabanata
Read more quotes from Ricky Lee


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

All Quotes
My Quotes
Add A Quote

This Quote Is From

Si Amapola sa 65 na Kabanata Si Amapola sa 65 na Kabanata by Ricky Lee
996 ratings, average rating, 98 reviews


Browse By Tag

More...