Lualhati Bautista

“Tama na sa akin 'yung maligaya ako paminsan-minsan. Para kapag malungkot ako, masasabi ko sa sarili ko: Minsan naman, maligaya rin ako.”


Lualhati Bautista, Bata, Bata... Pa'no Ka Ginawa?
Read more quotes from Lualhati Bautista


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

39 likes
All Members Who Liked This Quote


All Quotes
My Quotes
Add A Quote

This Quote Is From

Bata, Bata... Pa'no Ka Ginawa? Bata, Bata... Pa'no Ka Ginawa? by Lualhati Bautista
2,708 ratings, average rating, 86 reviews


Browse By Tag

More...