(?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)
Bob Ong

“Kung matatakot kang harapin ang totoo at sabihin ang talagang nararamdaman mo dahil baka masaktan ka, isa lang ibig sabihin noon: ipinagkait mo na sa sarili mo ang pagiging masaya at kinarir mo ang magpakatanga.”


bob ong
Read more quotes from Bob Ong


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

339 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1 3 4Browse By Tag