(?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)
Bob Ong

“Makakapili ka ng lugar na uupuan mo, pero hindi mo mapipili ang taong uupo sa puwang sa tabi mo... Ganyan ang senaryo sa bus. Ganyan din sa pag-ibig... Lalong 'di mo kontrolado kung kelan siya bababa.”


Bob Ong
Read more quotes from Bob Ong


Share this quote:
Share on Twitter

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

414 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1 3 4 5Browse By Tag