Goodreads
Goodreads asked Йордан Д. Радичков:

What’s the best thing about being a writer?

Йордан Д. Радичков Най-хубавото нещо на писането е процесът на писане, мигът, в който историята се разлива на хартията.

More Answered Questions

Goodreads
Goodreads asked Йордан Д. Радичков:

What are you currently working on?

Goodreads
Goodreads asked Йордан Д. Радичков:

How do you get inspired to write?

Goodreads
Goodreads asked Йордан Д. Радичков:

What’s your advice for aspiring writers?

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more