Manol Glishev
Manol Glishev asked:

This question contains spoilers… (view spoiler)

Стефан Русинов Това издание включва ВСИЧКИ разкази от "Дракони" (с променено изписване на имената и леко нескопосано оформление и редакция), плюс разкази от жанра "предания за странното", процъфтял по време на династия Тан (VII-X в.), няколко века преди раждането на Пу Сунлин, но с подобна на неговите разкази атмосфера. Има една стара книга "Средновековни китайски новели", на която не съм попадал, но подозирам, че нейното съдържание са тъкмо тези "предания за странното", тоест по всяка вероятност "Класически китайски новели" всъщност представлява комбинация от тези две по-ранни книги на Бора Беливанова. Що се отнася до "Истории за чародейства от кабинета на Приказливия", тя отново включва ВСИЧКИ разкази от "Дракони", но са добавени още десетина други, непревеждани досега, като това отново е подборка, възлизаща на около 1/4 (съвсем приблизително, може би дори по-малко) от разказите в китайския оригинал на Пу Сунлин.
Image for Класически китайски новели
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more