Margaret
Margaret asked:

Ողջույն! Calibre ծրագիրը ներբեռնել եմ, սակայն չեմ կարողանում ներբեռնել գիրքը. խոսքը "Հետհեղափոխությունն՝ իր եզրերով" գրքի մասին է: Խնդրում եմ ասել՝ ինչպես, կամ ուղարկել լինքը?: Կանխավ՝ շնորհակալ եմ:

Image for Հետհեղափոխությունն՝ իր եզրերով
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more