Flipniesten
Flipniesten asked:

Existentialistische uitspraken zijn in het algemeen onweerlegbaar en behoren daarmee niet tot de wetenschap. Dit is nog niet helemaal duidelijk?

Atreyu_S Je ziet het best zo:
- Wetenschap is een bepaalde kennisvorm (een standvastige, bewezen kennis over de waarneembare werkelijkheid)
- Je kan deze enkel verkrijgen door bepaalde uitspraken te toetsen aan de werkelijkheid (cf. wetenschappelijke methode van hypothese-experiment-theorie)
- Een uitspraak die je niet (empirisch) kan toetsen aan de werkelijkheid kan noch geverifiëerd worden, noch gefalsifiëerd.
- Een uitspraak die niet bewezen kan worden dat ze 'vals' is (falsificatie) heeft dus directe bijdrage aan wetenschappelijke kennis.
- Een uitspraak die niet falsifieerbaar is, is onwetenschappelijk van aard.

Noteer: Er wordt dus kennis kan worden vertaald naar een wetenschappelijke vorm van uitspraak, maar de soort taal moet zich dan wel schikken aan de wetenschappelijke vereiste dat het toetsbaar is. Zoniet blijft zijn criterium gelden.

Dat wilt niet zeggen dat het absoluut onwaar is; enkel in de wetenschappelijke zin! Popper geeft dat ook zelf toe. Bepaalde onwetenschappelijke claims kunnen verder ontwikkeld worden en later onderdeel worden van wetenschappelijke kennis door verder. Zo begon elke wetenschappelijke observatie ooit bij een eerder mythische gedachte. Denk aan de pre-socratische filosofen die zochten naar het eerste principle (archè) achter de gehele werkelijkheid. Dat is een vandaag een vreemde gedachte, maar dat was het begin van de natuurwetenschap.
Image for Conjectures and Refutations
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more