April Singh
April Singh asked:

should i read it?

To answer questions about Life is Elsewhere, please sign up.
Rasool Ghanbari جمهوری چک میلان کوندرا: زندگی جای دیگری است
شاید علت اساسی همین است که میلان کوندرا می‌گوید، همه مثل همین تلف کردن ساعت‌های عمر باشند ، همیشه به بهانه زندگی کردن آن‌هم درجای که واقعاً باورش کمی سختِ .فکرمی کنیم این همان‌جاست یا باید جای دیگری باشد ؟ بز رک‌ترین مشکل در زندگی یک‌جور فهمیدن است ،آن را عوضی جای چیزی می‌گیریم که نمی‌فهمی کدام درست است . درک کردن ، فهمیدن یک فرم اساسی در زندگی ما است ، همیشه هم درهمیم جا اشتباهی می‌کنیم ، باید درست فهمید آن‌هم نه در جای عوضی . میلان کوندرا زندگی جای دیگری است پیروی از زندگی یارو میل شاعر متوسط در حال رشد بین جنگ جهانی دوم و بهار پراگ. حاصل یک ازدواج عشق و یک بدترکیبی در رابطه یک زوج که از همان ابتدا تمایل برکنار هم ندارند، باری ناخواسته برای پدر، و تمنای مادر برای کودک که زندگی خود را به شاعر جوان اختصاص می‌دهد رابطه‌ای حیرانی و شگفت‌زده از هما ابتدا که اتاق خاص او را می‌آراید وکوندرا به‌درستی گم‌شدن هم مادر و شاعر جوان را در لایه‌های زندگی به‌خوبی نشان می‌دهد وقتی درباره بدن زن حامله و کودک او قلم‌فرسائی می‌کند موجی ارز گمان زدن ایجادمی کند هیچ جسمی صمیمی‌تر از بدن انسان به خودش نیست به‌درستی رشد را و نزدیکی آن به (خود) را در اندیشه انسان نشان می‌دهد موضوع اساسی در فهمی است که آن‌ها از خود نشان می‌دهند ، در ابتدای رمان ماجرای لقاح دختر باکره وان چه اندیشه را به مادر باکره می‌کشاند و تصوری که از آپولو ارائه می‌دهد ، یارو میل رشد می‌کند تا خراب شود ویران گردد ، سرگردانی و پریشانی او در رشد حزب کمونیست در چک و لو دادن دوست‌دخترش را به دست جلاد ، و یک رابط ویران‌کننده مادر و فرزند رمانی خلق‌شده است که بشدت تکان‌دهنده است . تأسف برای زندگی مادری در پایان داستان دیگری اثری از آن نیست اما ، تصور می‌شود که بیهودگی تنها نتیجه آن است . بیهودگی که شاید در پایان اکثر قصه‌های ما نیز باشد . مادری که خود را، که، داشتن عشق و ازدواج ، زندگی خود را ، همه‌چیز. اختصاص برای او .به یارو میل
Ava yeah
it ll be a good choice.
Image for Life is Elsewhere
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more