Jiwa Rasa
Jiwa Rasa asked:

Apa yang uniknya buku ini berbanding buku lain?

To answer questions about Berfikir Gaya Al-Fateh, please sign up.
Khadee Ja Buku ini memberi kupasan yang menarik dalam memahami sejarah empayar atau khilafah Usmaniah yang mana asalnya khilafah Islam bermula dari timur tengah dan akhirnya pernaklukkanya meluas sehingga ke timur eropah iaitu Turkey. Dari situ kita dapat memahami bahawa usaha murni yang dilaksanakan oleh Muhammad al-Fateh yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadith baginda.Secara tidak langsung buku ini mengajar kita berfikir dalam mencipta setrategi
Image for Berfikir Gaya Al-Fateh
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more