Hoài Đỗ
Hoài Đỗ asked:

Em mới sử dụng Goodreads mà ấn ấn mà vẫn chưa đọc được, anh chị giúp em với!

To answer questions about Đi Qua Thương Nhớ, please sign up.
August Storm Chữ "read" đấy nghĩa là "đã đọc" chứ không phải "đọc" em nhé. :v
Dùng để đánh dấu những cuốn sách mình đã đọc.
Image for Đi Qua Thương Nhớ
Rate this book
Clear rating

About Goodreads Q&A

Ask and answer questions about books!

You can pose questions to the Goodreads community with Reader Q&A, or ask your favorite author a question with Ask the Author.

See Featured Authors Answering Questions

Learn more