Jump to ratings and reviews
Rate this book

The Order of Time

Rate this book

The bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics is back with a thrilling exploration of time

Time is a mystery that does not cease to puzzle us. Philosophers, artists and poets have long explored its meaning while scientists have found that its structure is different from the simple intuition we have of it. From Boltzmann to quantum theory, from Einstein to loop quantum gravity, our understanding of time has been undergoing radical transformations. Time flows at a different speed in different places, the past and the future differ far less than we might think, and the very notion of the present evaporates in the vast universe.

With his extraordinary charm and sense of wonder, bringing together science, philosophy and art, Carlo Rovelli unravels this mystery, inviting us to imagine a world where time is in us and we are not in time.

252 pages, Kindle Edition

First published May 25, 2017

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Carlo Rovelli

32 books2,960 followers
Carlo Rovelli is an Italian theoretical physicist and writer who has worked in Italy and the USA, and currently works in France. His work is mainly in the field of quantum gravity, where he is among the founders of the loop quantum gravity theory. He has also worked in the history and philosophy of science. He collaborates regularly with several Italian newspapers, in particular the cultural supplements of Il Sole 24 Ore and La Repubblica.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
10,399 (38%)
4 stars
10,735 (39%)
3 stars
4,921 (18%)
2 stars
881 (3%)
1 star
155 (<1%)
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
Profile Image for Kat.
20 reviews9 followers
December 29, 2018
"På det mest grunnleggende nivået vi i dag har kjennskap til, finnes det lite som ligner på den tiden vi erfarer. Det finnes ingen spesiell variabel for "tid", det finnes ingen forskjell mellom fortid og fremtid, det finnes ingen romtid. Det er ingen "statisk" verden, og heller ikke noe "blokk-univers" hvor all forandring er en illusjon: Tvert imot, vår verden består av hendelser, ikke av ting."
2 reviews
April 6, 2023
Meget interessant å lese når man har fysikkbakgrunn. Anbefales for en som vil bli tatt med på en reise om tid
Profile Image for Ina Klaussen.
181 reviews11 followers
March 7, 2019
Det er kanskje litt feil å si at jeg har lest denne - for jeg ga opp halvveis. Jeg så den fikk flotte anmeldelser, men dette var bare ikke for meg. En slags filosofisk bok skrevet om teamet «hva er tid?», med en rekke termer fra bl.a. fysikken hentet inn og forklart for anledningen. Leser jo for å kose meg, og denne boka ble en kamp mot min egen konsentrasjon å fullføre. Men helt sikkert en knakende god bok, viss det er den slags bøker du liker!
Profile Image for Terje.
192 reviews4 followers
October 25, 2020
Mitt forsøk på å bli et klokere menneske var ikke nevneverdig vellykket. Forfatteren klarte i alle fall ikke å nå fram til meg med denne boken. En litt uryddig framstilling av kvantefysikk og filosofi som lå på et for høyt nivå for meg. Jeg er glad i å bli utfordret på kompliserte emner og synes populærvitenskapen har fostret mange spennende formidlere, men må nok utvikle meg for å ha utbytte av Rovellis utgreininger.
Profile Image for Krister Karlsen.
12 reviews2 followers
July 12, 2021
Hvordan forstå tid når den er relativ til fart og masse.
Der hvor entropi vokser går tiden fremover. Tid er hendelser og hvordan ting står i relasjon til hverandre.

Blir også filosofisk i forklaringen da tid er et mentalt konsept i nuet. Opplevelsen av tid kommer da fra aktivitet i hjernen. Punktet mellom minner og forventninger

En god forklaring på hvor langt vi har kommet i å forstå konseptet tid

Forklarer realiteten iht loop theory som per nå gir mest mening i følge forfatter
19 reviews
March 22, 2020
Hakket for komplisert i noen partier for meg. Men veldig interessante, filosofiske og til tider poetiske betraktninger om hva tid er
2 reviews
Read
March 30, 2022
Jeg skjønte hva som stod i boken, men forstod veldig lite. Dette var en fornøyelse å lese, tusen takk Karen!!
Displaying 1 - 7 of 7 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.