,

Българска класика в 120 тома

Класическите произведения на българската литература са слънчевите стълбове, крепящи националното ни самосъзнание. Те са кристалните мостове на възторга, по които Отечеството ще премине през огън и страдания и ще пребъде в третото хилядолетие. Издателство “Захарий Стоянов” предлага специална поредица ­ най-доброто от високата българска класика. Всеки том е придружен от статии, анализиращи от различни гледни точки творчеството на българските класици. Изданието е насочено към ученици и студенти, както и към широката българска общественост.
1

by
4.58 avg rating — 969 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.64 avg rating — 757 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.48 avg rating — 6,950 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
4.38 avg rating — 143 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.22 avg rating — 138 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.46 avg rating — 897 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.27 avg rating — 49 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.09 avg rating — 507 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.42 avg rating — 2,871 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.22 avg rating — 6,954 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.52 avg rating — 1,798 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
4.28 avg rating — 158 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
4.07 avg rating — 182 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
4.65 avg rating — 2,235 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
3.94 avg rating — 32 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.20 avg rating — 20 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
4.45 avg rating — 179 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
4.56 avg rating — 1,792 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.81 avg rating — 21 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
4.42 avg rating — 43 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
22

by
3.56 avg rating — 18 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
4.17 avg rating — 30 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
4.45 avg rating — 66 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
4.33 avg rating — 357 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
4.01 avg rating — 711 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
4.10 avg rating — 145 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
4.30 avg rating — 924 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
really liked it 4.00 avg rating — 3,148 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.92 avg rating — 148 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.81 avg rating — 79 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
4.28 avg rating — 93 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.67 avg rating — 556 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
really liked it 4.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
4.25 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
4.33 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
4.32 avg rating — 438 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
3.88 avg rating — 251 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
4.17 avg rating — 253 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
it was amazing 5.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
3.91 avg rating — 33 ratings
Rate this book
Clear rating
42

by
4.12 avg rating — 339 ratings
Rate this book
Clear rating
43

by
3.80 avg rating — 319 ratings
Rate this book
Clear rating
44

by
4.52 avg rating — 1,404 ratings
Rate this book
Clear rating
45

by
4.57 avg rating — 14 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
3.39 avg rating — 38 ratings
Rate this book
Clear rating
47

by
4.54 avg rating — 96 ratings
Rate this book
Clear rating
48

by
4.56 avg rating — 824 ratings
Rate this book
Clear rating
49

by
4.75 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
50

by
liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
51

by
4.21 avg rating — 14 ratings
Rate this book
Clear rating
52

by
4.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
53

by
0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
54

by
3.54 avg rating — 39 ratings
Rate this book
Clear rating
55

by
it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
56

by
really liked it 4.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
57

by
3.90 avg rating — 20 ratings
Rate this book
Clear rating
58

by
really liked it 4.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
59

by
3.92 avg rating — 24 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
3.84 avg rating — 25 ratings
Rate this book
Clear rating
61

by
4.09 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
62

by
4.43 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
63

by
4.08 avg rating — 796 ratings
Rate this book
Clear rating
64

by
4.38 avg rating — 93 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
66

by
4.52 avg rating — 21 ratings
Rate this book
Clear rating
67

by
really liked it 4.00 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
68

by
4.17 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
69

by
it was amazing 5.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
70

by
it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
71

by
0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
72

by
really liked it 4.00 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
73

by
0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
74

by
3.94 avg rating — 85 ratings
Rate this book
Clear rating
75

by
really liked it 4.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
76

by
3.25 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
77

by
4.60 avg rating — 43 ratings
Rate this book
Clear rating
78

by
3.70 avg rating — 43 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
it was amazing 5.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
80

by
4.11 avg rating — 130 ratings
Rate this book
Clear rating
81

by
4.33 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
82

by
3.80 avg rating — 507 ratings
Rate this book
Clear rating
83

by
4.70 avg rating — 27 ratings
Rate this book
Clear rating
84

by
it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
85

by
3.50 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
86

by
3.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
87

by
0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
88

by
4.36 avg rating — 22 ratings
Rate this book
Clear rating
89

by
it was amazing 5.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
90

by
4.25 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
91

by
liked it 3.00 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
92

by
really liked it 4.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
93

by
4.70 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
94

by
3.62 avg rating — 226 ratings
Rate this book
Clear rating
95

by
liked it 3.00 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
96

by
4.11 avg rating — 9 ratings
Rate this book
Clear rating
97

by
4.44 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
98

by
liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
99

by
3.21 avg rating — 97 ratings
Rate this book
Clear rating
100

by
3.86 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
108 books · 13 voters · list created May 19th, 2013 by Marie (votes) .
11 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Marie 4236 books
0 friends
Rhea 1659 books
57 friends
Kristýna 721 books
146 friends
Kalina 480 books
28 friends
Deyan 331 books
113 friends
Vel 1141 books
86 friends
Vanya 47 books
23 friends
Gabriela 302 books
44 friends

More voters…


No comments have been added yet.