,

Sách Việt Phi hư cấu (Best Vietnamese Nonfiction)

Dành để bình chọn các tác phẩm phi hư cấu viết bằng tiếng Việt từ đầu thế kỷ XX đến hiện tại. Bất kỳ ai cũng có thể thêm sách vào danh sách này.
1

by
4.07 avg rating — 523 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
really liked it 4.00 avg rating — 277 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.33 avg rating — 61 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
4.20 avg rating — 143 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.22 avg rating — 493 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.62 avg rating — 58 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
4.02 avg rating — 89 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.23 avg rating — 12,946 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.37 avg rating — 51 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
4.12 avg rating — 56 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
4.07 avg rating — 135 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
4.47 avg rating — 116 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
4.27 avg rating — 2,282 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
4.19 avg rating — 93 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.42 avg rating — 60 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
4.19 avg rating — 5,100 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
4.08 avg rating — 48 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
4.25 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
4.02 avg rating — 155 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.86 avg rating — 43 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
3.88 avg rating — 93 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
4.31 avg rating — 530 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
3.92 avg rating — 543 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
4.53 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
4.24 avg rating — 33 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
4.40 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
4.30 avg rating — 102 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.95 avg rating — 108 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.94 avg rating — 82 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
4.20 avg rating — 724 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
4.40 avg rating — 3,082 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
3.97 avg rating — 102 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.50 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
4.25 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
4.23 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
4.31 avg rating — 153 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
4.50 avg rating — 107 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
4.33 avg rating — 9 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
4.44 avg rating — 45 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
3.98 avg rating — 114 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
4.19 avg rating — 32 ratings
Rate this book
Clear rating
42

by
4.36 avg rating — 117 ratings
Rate this book
Clear rating
43

by
3.92 avg rating — 36 ratings
Rate this book
Clear rating
44

by
4.21 avg rating — 4,676 ratings
Rate this book
Clear rating
45

by
4.08 avg rating — 2,098 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
4.23 avg rating — 26 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
4.11 avg rating — 2,492 ratings
Rate this book
Clear rating
48

by
3.88 avg rating — 17 ratings
Rate this book
Clear rating
49

by
really liked it 4.00 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
50

by
4.10 avg rating — 136 ratings
Rate this book
Clear rating
51

by
4.18 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
52

by
4.47 avg rating — 17 ratings
Rate this book
Clear rating
53

by
4.56 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
54

by
3.90 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
55

by
4.50 avg rating — 14 ratings
Rate this book
Clear rating
56

by
3.83 avg rating — 132 ratings
Rate this book
Clear rating
57

by
4.13 avg rating — 15 ratings
Rate this book
Clear rating
58

by
3.74 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
59

by
3.15 avg rating — 33 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
3.91 avg rating — 23 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
3.97 avg rating — 142 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
4.05 avg rating — 22 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
3.86 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
4.44 avg rating — 1,031 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
3.68 avg rating — 22 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
3.88 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
4.13 avg rating — 23 ratings
Rate this book
Clear rating
68

by
4.10 avg rating — 21 ratings
Rate this book
Clear rating
68

by
3.85 avg rating — 1,333 ratings
Rate this book
Clear rating
70

by
4.10 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
really liked it 4.00 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
3.63 avg rating — 84 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
4.18 avg rating — 869 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
4.29 avg rating — 78 ratings
Rate this book
Clear rating
75

by
4.18 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
75

by
3.89 avg rating — 585 ratings
Rate this book
Clear rating
77

by
really liked it 4.00 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
78

by
4.28 avg rating — 211 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
4.16 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
80

by
3.88 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
81

by
really liked it 4.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
81

by
3.94 avg rating — 851 ratings
Rate this book
Clear rating
83

by
3.67 avg rating — 9 ratings
Rate this book
Clear rating
84

by
3.57 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
84

by
3.77 avg rating — 22 ratings
Rate this book
Clear rating
86

by
2.50 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
86

by
4.20 avg rating — 5 ratings
Rate this book
Clear rating
88

by
3.63 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
89

by
3.86 avg rating — 51 ratings
Rate this book
Clear rating
89 books · 83 voters · list created May 8th, 2013 by Quân Khuê (votes) .
59 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Quân Khuê 1980 books
582 friends
Ngua 19 books
115 friends
Pearl 1 book
151 friends
KiKi 5 books
34 friends
Ngọc 165 books
36 friends
Nguyễn 71 books
101 friends
Lee P 145 books
0 friends
Càfê 201 books
76 friends

More voters…


Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Ơ, thế nhầm Làm đĩ với Lục xì à?. Lục xì là phóng sự.


message 2: by Nguyễn (new)

Nguyễn Sách dịch sang tiếng Việt có được/nên add vào không anh Goldmund ?


message 3: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê ý định của mình là list này chỉ dành cho tác phẩm viết bằng tiếng Việt của tác giả Việt thôi


message 4: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Tôi gạch Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư và China Town của Thuận ra khỏi danh sách này. Bạn nào đã bình chọn cho hai cuốn này vui lòng vote lại bên danh sách tác phẩm hư cấu:

http://www.goodreads.com/list/user_vo...


message 5: by Cậu (new)

Cậu Ấm anh ơi muốn đề cử vào danh sách thì làm thế nào ạ?


message 8: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê Trên cao bên phải có chỗ Add books to list. Em search rồi click vào thôi. Đêm giữa ban ngày đã có sẵn trong list rồi đấy


message 9: by Trang (new)

Trang Nguyen Thế nếu mình thích nhiều quyển thì có được vote nhiều lần không ạ?


message 10: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê vote thoải mái chứ


back to topRelated News

Readers with adventurous frontal lobes will be happy in July—this month’s batch of new books features some particularly bold ideas and...

Anyone can add books to this list.