"მოსწავლის ბიბლიოთეკა" 11-12 წლიდან

https://www.sulakauri.ge/content/mosc...

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ შემოთავაზებული სერია "მოსწავლის ბიბლიოთეკა" 80-ზე მეტ წიგნს აერთიანებს და განკუთვნილია იმ ბავშვებისთვის, რომელთაც უკვე იციან კითხვა. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს წიგნის შინაარსის, თემატიკისა და სიდიდის მიმართ სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება აქვთ, "მოსწავლის ბიბლიოთეკა" 5 ასაკობრივ კატეგორიად იყოფა. მოსწავლის ბიბლიოთეკა დაეხმარება მოსწავლეებს მკითხველებად ჩამოყალიბებაში, მშობლებს – შვილებისათვის ასაკის შესაბამისი ლიტერატურის შერჩევაში, პედაგოგებს კი მოსწავლეთათვის კლასგარეშე საკითხავის ეტაპობრივად მიწოდებაში.
1

by
4.15 avg rating — 47,067 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.73 avg rating — 1,545 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.92 avg rating — 806,854 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.82 avg rating — 1,188,405 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.31 avg rating — 1,549,593 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.23 avg rating — 1,592 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
4.28 avg rating — 608 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.13 avg rating — 971,382 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.01 avg rating — 85,621 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.68 avg rating — 261,995 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.84 avg rating — 427,151 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
4.14 avg rating — 148 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
4.54 avg rating — 1,243 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
3.56 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.25 avg rating — 887 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
4.08 avg rating — 2,993 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.88 avg rating — 207,809 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
4.12 avg rating — 46,101 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.86 avg rating — 110,071 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.80 avg rating — 44,548 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
3.81 avg rating — 16,952 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.56 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
3.99 avg rating — 164,491 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.70 avg rating — 94,440 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
4.30 avg rating — 6,824 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (2)

Loreley 3791 books
460 friends
ATWA 682 books
11 friendsNo comments have been added yet.