Διάβασε ένα ακόμα αγαπημένο μου βιβλίο (2015)

Η λίστα περιλαμβάνει βιβλία που πρότειναν μέλη του φόρουμ "λεσχη.gr" στα πλαίσια του "Διάβασε ένα ακόμα αγαπημένο μου βιβλίο (έκδοση 2015) "

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.λέσχη.gr/forum/showthread....
1

by
4.04 avg rating — 62,092 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
4.03 avg rating — 4,525 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.95 avg rating — 543,558 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
4.20 avg rating — 546,581 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.17 avg rating — 2,656,377 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.89 avg rating — 873 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
4.07 avg rating — 1,710 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.31 avg rating — 593 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.25 avg rating — 377 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.91 avg rating — 5,491 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
4.11 avg rating — 12,207 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
3.98 avg rating — 1,282,171 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.41 avg rating — 427 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
3.78 avg rating — 27,057 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
3.51 avg rating — 51 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
4.04 avg rating — 67,345 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.75 avg rating — 581 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
3.52 avg rating — 49,307 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.77 avg rating — 27,495 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.85 avg rating — 280 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
3.77 avg rating — 95 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.99 avg rating — 858 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
4.28 avg rating — 132,967 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
4.17 avg rating — 6,088 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
3.42 avg rating — 370,295 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
3.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
3.67 avg rating — 5,562 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
4.14 avg rating — 188,068 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
4.04 avg rating — 37,307 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
4.37 avg rating — 1,605,496 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
3.95 avg rating — 14,180 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
3.77 avg rating — 45,867 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.83 avg rating — 10,362 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
3.85 avg rating — 96 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
4.30 avg rating — 4,363 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
3.97 avg rating — 605,090 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
really liked it 4.00 avg rating — 426,196 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
3.75 avg rating — 5,902 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
3.25 avg rating — 20 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
4.14 avg rating — 30,509 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
4.23 avg rating — 28,351 ratings
Rate this book
Clear rating
42

by
3.84 avg rating — 27,387 ratings
Rate this book
Clear rating
43

by
3.90 avg rating — 7,769 ratings
Rate this book
Clear rating
44

by
4.29 avg rating — 2,192,246 ratings
Rate this book
Clear rating
45

by
3.82 avg rating — 409,941 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
3.87 avg rating — 30,862 ratings
Rate this book
Clear rating
47

by
3.59 avg rating — 104 ratings
Rate this book
Clear rating
48

by
3.86 avg rating — 21,762 ratings
Rate this book
Clear rating
49

by
4.05 avg rating — 649,706 ratings
Rate this book
Clear rating
50

by
4.05 avg rating — 83,146 ratings
Rate this book
Clear rating
51

by
4.23 avg rating — 2,129 ratings
Rate this book
Clear rating
52

by
4.03 avg rating — 24,118 ratings
Rate this book
Clear rating
53

by
4.11 avg rating — 8,263 ratings
Rate this book
Clear rating
54

by
3.89 avg rating — 53,279 ratings
Rate this book
Clear rating
55

by
3.30 avg rating — 4,901 ratings
Rate this book
Clear rating
56

by
3.99 avg rating — 1,419 ratings
Rate this book
Clear rating
57

by
3.94 avg rating — 3,854 ratings
Rate this book
Clear rating
58

by
3.82 avg rating — 4,271 ratings
Rate this book
Clear rating
59

by
4.11 avg rating — 168,430 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
4.05 avg rating — 37,177 ratings
Rate this book
Clear rating
61

by
3.92 avg rating — 892 ratings
Rate this book
Clear rating
62

by
3.99 avg rating — 86,513 ratings
Rate this book
Clear rating
63

by
4.33 avg rating — 226 ratings
Rate this book
Clear rating
64

by
3.57 avg rating — 11,312 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
3.86 avg rating — 179,972 ratings
Rate this book
Clear rating
66

by
really liked it 4.00 avg rating — 554,244 ratings
Rate this book
Clear rating
67

by
4.17 avg rating — 19,668 ratings
Rate this book
Clear rating
68

by
4.13 avg rating — 426,929 ratings
Rate this book
Clear rating
69

by
3.92 avg rating — 20,218 ratings
Rate this book
Clear rating
70

by
3.93 avg rating — 683 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
4.06 avg rating — 670,613 ratings
Rate this book
Clear rating
72

by
3.80 avg rating — 2,461,304 ratings
Rate this book
Clear rating
73

by
3.71 avg rating — 1,345 ratings
Rate this book
Clear rating
74

by
4.19 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
75

by
4.05 avg rating — 34,517 ratings
Rate this book
Clear rating
76

by
4.26 avg rating — 8,922 ratings
Rate this book
Clear rating
77

by
3.99 avg rating — 37,386 ratings
Rate this book
Clear rating
78

by
4.03 avg rating — 286,017 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
3.63 avg rating — 315,429 ratings
Rate this book
Clear rating
80

by
4.32 avg rating — 2,516 ratings
Rate this book
Clear rating
81

by
4.23 avg rating — 361 ratings
Rate this book
Clear rating
82

by
4.25 avg rating — 2,620,862 ratings
Rate this book
Clear rating
83

by
4.36 avg rating — 28 ratings
Rate this book
Clear rating
84

by
4.01 avg rating — 94,694 ratings
Rate this book
Clear rating
85

by
4.26 avg rating — 396,175 ratings
Rate this book
Clear rating
86

by
4.10 avg rating — 6,105 ratings
Rate this book
Clear rating
87

by
3.80 avg rating — 240,814 ratings
Rate this book
Clear rating
88

by
3.91 avg rating — 12,582 ratings
Rate this book
Clear rating
89

by
3.96 avg rating — 41,631 ratings
Rate this book
Clear rating
90

by
3.95 avg rating — 670,935 ratings
Rate this book
Clear rating
91

by
3.16 avg rating — 3,805 ratings
Rate this book
Clear rating
92

by
4.07 avg rating — 141,678 ratings
Rate this book
Clear rating
93

by
4.22 avg rating — 31,264 ratings
Rate this book
Clear rating
94

by
4.55 avg rating — 113,183 ratings
Rate this book
Clear rating
95

by
3.17 avg rating — 419 ratings
Rate this book
Clear rating
96

by
3.68 avg rating — 38,913 ratings
Rate this book
Clear rating
97

by
3.66 avg rating — 13,359 ratings
Rate this book
Clear rating
98

by
4.32 avg rating — 232 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
98 books · 4 voters · list created January 24th, 2017 by Lemmy Caution (votes) .
6 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (4)

Lemmy Caution 0 books
0 friends
Νεκταρια 73 books
0 friends
Eirini 135 books
7 friends
AdmiljanD 137 books
60 friendsNo comments have been added yet.