Διάβασε ένα ακόμα αγαπημένο μου βιβλίο (2015)

Η λίστα περιλαμβάνει βιβλία που πρότειναν μέλη του φόρουμ "λεσχη.gr" στα πλαίσια του "Διάβασε ένα ακόμα αγαπημένο μου βιβλίο (έκδοση 2015) "

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.λέσχη.gr/forum/showthread....
1

by
3.98 avg rating — 677,591 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
4.22 avg rating — 626,303 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.02 avg rating — 73,991 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
4.02 avg rating — 5,683 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.19 avg rating — 3,137,275 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.03 avg rating — 346,889 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.97 avg rating — 43,442 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.93 avg rating — 1,039 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.07 avg rating — 1,903 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.03 avg rating — 582,104 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
4.31 avg rating — 740 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
4.28 avg rating — 422 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.92 avg rating — 5,830 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
4.10 avg rating — 14,475 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
3.99 avg rating — 1,440,162 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
3.48 avg rating — 504 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.80 avg rating — 32,577 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
3.58 avg rating — 59 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
4.03 avg rating — 73,514 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.77 avg rating — 636 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
3.54 avg rating — 56,725 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.79 avg rating — 32,476 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
3.84 avg rating — 322 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.85 avg rating — 128 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
4.01 avg rating — 1,009 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
4.27 avg rating — 156,611 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
4.18 avg rating — 6,473 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.43 avg rating — 414,141 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.66 avg rating — 6,298 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
4.14 avg rating — 210,048 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
4.05 avg rating — 45,581 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
4.37 avg rating — 1,832,869 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
3.96 avg rating — 16,760 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
3.77 avg rating — 49,875 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
3.85 avg rating — 11,551 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
3.83 avg rating — 106 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
4.32 avg rating — 5,308 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
3.98 avg rating — 705,480 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
really liked it 4.00 avg rating — 480,289 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
3.78 avg rating — 6,806 ratings
Rate this book
Clear rating
42

by
3.39 avg rating — 23 ratings
Rate this book
Clear rating
43

by
4.11 avg rating — 37,517 ratings
Rate this book
Clear rating
44

by
4.22 avg rating — 31,913 ratings
Rate this book
Clear rating
45

by
3.83 avg rating — 33,104 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
3.90 avg rating — 8,499 ratings
Rate this book
Clear rating
47

by
4.30 avg rating — 2,423,418 ratings
Rate this book
Clear rating
48

by
3.82 avg rating — 470,712 ratings
Rate this book
Clear rating
49

by
3.88 avg rating — 33,749 ratings
Rate this book
Clear rating
50

by
3.61 avg rating — 128 ratings
Rate this book
Clear rating
51

by
3.88 avg rating — 24,975 ratings
Rate this book
Clear rating
52

by
4.06 avg rating — 713,830 ratings
Rate this book
Clear rating
53

by
4.06 avg rating — 92,115 ratings
Rate this book
Clear rating
54

by
4.25 avg rating — 2,598 ratings
Rate this book
Clear rating
55

by
4.04 avg rating — 26,231 ratings
Rate this book
Clear rating
56

by
4.09 avg rating — 11,142 ratings
Rate this book
Clear rating
57

by
3.88 avg rating — 61,704 ratings
Rate this book
Clear rating
58

by
3.29 avg rating — 5,368 ratings
Rate this book
Clear rating
59

by
3.98 avg rating — 1,558 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
3.94 avg rating — 4,362 ratings
Rate this book
Clear rating
61

by
3.80 avg rating — 4,963 ratings
Rate this book
Clear rating
62

by
4.13 avg rating — 200,365 ratings
Rate this book
Clear rating
63

by
4.05 avg rating — 42,428 ratings
Rate this book
Clear rating
64

by
3.93 avg rating — 1,017 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
3.98 avg rating — 102,133 ratings
Rate this book
Clear rating
66

by
4.30 avg rating — 292 ratings
Rate this book
Clear rating
67

by
3.58 avg rating — 12,350 ratings
Rate this book
Clear rating
68

by
3.87 avg rating — 197,563 ratings
Rate this book
Clear rating
69

by
4.01 avg rating — 581,002 ratings
Rate this book
Clear rating
70

by
4.17 avg rating — 21,491 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
4.15 avg rating — 517,270 ratings
Rate this book
Clear rating
72

by
3.94 avg rating — 22,291 ratings
Rate this book
Clear rating
73

by
3.92 avg rating — 799 ratings
Rate this book
Clear rating
74

by
4.08 avg rating — 752,903 ratings
Rate this book
Clear rating
75

by
3.81 avg rating — 2,734,486 ratings
Rate this book
Clear rating
76

by
3.71 avg rating — 1,513 ratings
Rate this book
Clear rating
77

by
4.21 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
78

by
4.06 avg rating — 41,994 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
4.25 avg rating — 10,423 ratings
Rate this book
Clear rating
80

by
3.99 avg rating — 40,629 ratings
Rate this book
Clear rating
81

by
3.62 avg rating — 348,341 ratings
Rate this book
Clear rating
82

by
4.32 avg rating — 2,964 ratings
Rate this book
Clear rating
83

by
4.24 avg rating — 437 ratings
Rate this book
Clear rating
84

by
4.26 avg rating — 2,995,611 ratings
Rate this book
Clear rating
85

by
4.38 avg rating — 34 ratings
Rate this book
Clear rating
86

by
4.01 avg rating — 109,752 ratings
Rate this book
Clear rating
87

by
4.27 avg rating — 461,641 ratings
Rate this book
Clear rating
88

by
4.10 avg rating — 7,513 ratings
Rate this book
Clear rating
89

by
3.81 avg rating — 263,041 ratings
Rate this book
Clear rating
90

by
3.92 avg rating — 15,829 ratings
Rate this book
Clear rating
91

by
3.97 avg rating — 749,649 ratings
Rate this book
Clear rating
92

by
3.16 avg rating — 4,187 ratings
Rate this book
Clear rating
93

by
4.05 avg rating — 161,846 ratings
Rate this book
Clear rating
94

by
4.22 avg rating — 32,352 ratings
Rate this book
Clear rating
95

by
4.55 avg rating — 137,390 ratings
Rate this book
Clear rating
96

by
3.19 avg rating — 490 ratings
Rate this book
Clear rating
97

by
3.69 avg rating — 41,135 ratings
Rate this book
Clear rating
98

by
3.65 avg rating — 14,837 ratings
Rate this book
Clear rating
99

by
4.33 avg rating — 309 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
99 books · 6 voters · list created January 24th, 2017 by Lemmy Caution (votes) .
7 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (6)

Lemmy Caution 0 books
0 friends
Νεκταρια 73 books
0 friends
Eirini 195 books
9 friends
AdmiljanD 139 books
66 friends
Eleni 62 books
58 friends
Anna 118 books
15 friendsNo comments have been added yet.