Διάβασε ένα ακόμα αγαπημένο μου βιβλίο (2016)

Η λίστα περιλαμβάνει βιβλία που πρότειναν μέλη του φόρουμ "λεσχη.gr" στα πλαίσια του "Διάβασε ένα ακόμα αγαπημένο μου βιβλίο (έκδοση 2016) "

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.λέσχη.gr/forum/showthread....
1

by
4.24 avg rating — 886 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
4.04 avg rating — 630,603 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.15 avg rating — 223,988 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.98 avg rating — 768,289 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.01 avg rating — 98,916 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.23 avg rating — 690,099 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.71 avg rating — 117,997 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.80 avg rating — 165,476 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.09 avg rating — 807,361 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
4.13 avg rating — 321,211 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
4.42 avg rating — 6,200 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
4.07 avg rating — 9,016 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.98 avg rating — 42,293 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
3.95 avg rating — 48,276 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
3.93 avg rating — 26,855 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
4.30 avg rating — 1,100 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
4.20 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
4.20 avg rating — 98,540 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.64 avg rating — 17,529 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.86 avg rating — 13,653 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
4.11 avg rating — 68,770 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.98 avg rating — 360 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
4.27 avg rating — 9,805 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
4.35 avg rating — 849 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
3.92 avg rating — 1,298 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
3.85 avg rating — 48,348 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
4.15 avg rating — 223,988 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.78 avg rating — 5,366 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.82 avg rating — 36,258 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.73 avg rating — 1,623 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
4.04 avg rating — 3,589 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
3.94 avg rating — 4,007 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.90 avg rating — 658,922 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
4.13 avg rating — 147,084 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
3.94 avg rating — 542 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
3.64 avg rating — 157 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
3.94 avg rating — 17,555 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
3.98 avg rating — 792,249 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
4.02 avg rating — 129,531 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
4.33 avg rating — 5,966 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
4.01 avg rating — 121,495 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
4.06 avg rating — 4,097 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
3.99 avg rating — 1,547,868 ratings
Rate this book
Clear rating
44

by
3.77 avg rating — 180,295 ratings
Rate this book
Clear rating
45

by
4.17 avg rating — 9,025 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
4.30 avg rating — 365 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
4.08 avg rating — 1,258 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
4.16 avg rating — 459,723 ratings
Rate this book
Clear rating
49

by
4.04 avg rating — 182,998 ratings
Rate this book
Clear rating
50

by
4.30 avg rating — 1,204,223 ratings
Rate this book
Clear rating
50

by
4.19 avg rating — 663,948 ratings
Rate this book
Clear rating
52

by
4.03 avg rating — 4,905 ratings
Rate this book
Clear rating
53

by
4.12 avg rating — 142,850 ratings
Rate this book
Clear rating
53

by
3.80 avg rating — 14,607 ratings
Rate this book
Clear rating
55

by
3.73 avg rating — 41,233 ratings
Rate this book
Clear rating
56

by
3.88 avg rating — 156 ratings
Rate this book
Clear rating
56

by
4.05 avg rating — 45,680 ratings
Rate this book
Clear rating
58

by
3.86 avg rating — 15,943 ratings
Rate this book
Clear rating
59

by
3.33 avg rating — 326 ratings
Rate this book
Clear rating
60

by
4.05 avg rating — 360,610 ratings
Rate this book
Clear rating
61

by
4.38 avg rating — 2,009,925 ratings
Rate this book
Clear rating
62

by
3.80 avg rating — 17,482 ratings
Rate this book
Clear rating
63

by
4.07 avg rating — 181,046 ratings
Rate this book
Clear rating
64

by
3.65 avg rating — 34,615 ratings
Rate this book
Clear rating
65

by
4.06 avg rating — 754,671 ratings
Rate this book
Clear rating
66

by
4.32 avg rating — 232,280 ratings
Rate this book
Clear rating
67

by
3.46 avg rating — 35,376 ratings
Rate this book
Clear rating
68

by
3.73 avg rating — 160,404 ratings
Rate this book
Clear rating
69

by
3.77 avg rating — 579 ratings
Rate this book
Clear rating
70

by
4.33 avg rating — 16,050 ratings
Rate this book
Clear rating
71

by
4.22 avg rating — 34,273 ratings
Rate this book
Clear rating
72

by
3.95 avg rating — 10,063 ratings
Rate this book
Clear rating
73

by
4.20 avg rating — 3,754 ratings
Rate this book
Clear rating
74

by
4.14 avg rating — 988 ratings
Rate this book
Clear rating
75

by
4.31 avg rating — 8,724 ratings
Rate this book
Clear rating
76

by
4.39 avg rating — 2,648 ratings
Rate this book
Clear rating
77

by
4.29 avg rating — 268,518 ratings
Rate this book
Clear rating
78

by
3.93 avg rating — 632,161 ratings
Rate this book
Clear rating
79

by
3.63 avg rating — 3,264 ratings
Rate this book
Clear rating
80

by
4.25 avg rating — 1,002 ratings
Rate this book
Clear rating
81

by
4.17 avg rating — 139,207 ratings
Rate this book
Clear rating
82

by
3.63 avg rating — 5,102 ratings
Rate this book
Clear rating
83

by
3.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
84

by
really liked it 4.00 avg rating — 374,248 ratings
Rate this book
Clear rating
85

by
3.84 avg rating — 57,740 ratings
Rate this book
Clear rating
86

by
4.03 avg rating — 18,983 ratings
Rate this book
Clear rating
87

by
4.04 avg rating — 51,483 ratings
Rate this book
Clear rating
88

by
4.02 avg rating — 60,287 ratings
Rate this book
Clear rating
89

by
4.06 avg rating — 573,993 ratings
Rate this book
Clear rating
90

by
3.84 avg rating — 3,212 ratings
Rate this book
Clear rating
91

by
4.16 avg rating — 2,513 ratings
Rate this book
Clear rating
92

by
4.36 avg rating — 2,950 ratings
Rate this book
Clear rating
93

by
3.95 avg rating — 22,071 ratings
Rate this book
Clear rating
94

by
3.83 avg rating — 20,899 ratings
Rate this book
Clear rating
95

by
3.73 avg rating — 162 ratings
Rate this book
Clear rating
96

by
3.77 avg rating — 30 ratings
Rate this book
Clear rating
97

by
4.25 avg rating — 48 ratings
Rate this book
Clear rating
98

by
3.89 avg rating — 2,142 ratings
Rate this book
Clear rating
99

by
4.30 avg rating — 833 ratings
Rate this book
Clear rating
100

by
3.83 avg rating — 18,759 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
109 books · 15 voters · list created January 21st, 2017 by Lemmy Caution (votes) .
23 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Lemmy Caution 0 books
0 friends
Αννα 6 books
29 friends
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 books
0 friends
Maria 605 books
222 friends
Ζοε 33 books
2 friends
Sam 243 books
4 friends
Orestis 649 books
414 friends
Kritiana 47 books
86 friends

More voters…


No comments have been added yet.