معماری معاصر ایران

کتاب هایی که گاهی شرح نویسی ها و تک نگاری اند و گاهی دسته بندی ها، جریان شناسی ها و نظریه پردازی در مورد معماری معاصر ایران.

نوشتن و خواندن چنین کتاب هایی کمک میکند بدانیم دور و برمان در ایران عزیز چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. و پس از آن جایگاه خودمان را که یافتیم. نقش آفرینی کنیم:)
1

by
3.58 avg rating — 45 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
really liked it 4.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.89 avg rating — 18 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.96 avg rating — 103 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.53 avg rating — 30 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
2.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.50 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.18 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
4.06 avg rating — 31 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.17 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
11 books · 4 voters · list created October 15th, 2016 by Syd Amir (votes) .
1 like · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (4)

Syd 1215 books
148 friends
11 1 book
0 friends
Narges 1 book
0 friends
Atefehshahrashoob 4 books
0 friendsNo comments have been added yet.