بیست پنج کتاب قبل از 25 سالگی

از نشریه همشهری داستان کتاب هفتم
شما چقدر موافق هستید؟ واقعا قبل از 25 سالگی اند ؟
1

by
3.92 avg rating — 2,393,225 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.80 avg rating — 2,462,313 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.17 avg rating — 2,658,281 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
4.27 avg rating — 4,000,405 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.91 avg rating — 3,339,186 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.24 avg rating — 686,533 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.91 avg rating — 689,475 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.98 avg rating — 1,448,394 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
4.29 avg rating — 2,193,135 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.63 avg rating — 8,109 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.77 avg rating — 593,250 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.30 avg rating — 437 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.86 avg rating — 1,750,861 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
4.06 avg rating — 670,897 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.30 avg rating — 1,128,830 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
3.37 avg rating — 1,524 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.92 avg rating — 2,393,225 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
3.86 avg rating — 42 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.65 avg rating — 256,471 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
2.56 avg rating — 475 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
2.48 avg rating — 1,066 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.44 avg rating — 1,562 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
liked it 3.00 avg rating — 4,931 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.57 avg rating — 292,623 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
3.82 avg rating — 341,065 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
3.78 avg rating — 229,231 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
4.35 avg rating — 71,625 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.74 avg rating — 122,110 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.86 avg rating — 280,736 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.98 avg rating — 669,411 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
4.30 avg rating — 1,021,571 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
4.34 avg rating — 553,055 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.63 avg rating — 315,562 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
really liked it 4.00 avg rating — 115,773 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
3.74 avg rating — 192,866 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
4.08 avg rating — 276,552 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
36 books · 12 voters · list created July 19th, 2016 by Nayereh Ahmadian (votes) .
8 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Nayereh 730 books
152 friends
Teddeymem 240 books
9 friends
Agir(آگِر) 554 books
1103 friends
Hamid 513 books
402 friends
Amirabbas 610 books
254 friends
Saba 1493 books
43 friends
Hadis 2025 books
111 friends
Niloufar 542 books
168 friends

More voters…


Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Ghasem (new)

Ghasem Safaeinejad اینا چرا همش خارجی هستن؟ لیست پیشنهادی ترجمه است؟


message 2: by Nayereh (new)

Nayereh Ahmadian Ghasem wrote: "اینا چرا همش خارجی هستن؟ لیست پیشنهادی ترجمه است؟"

فکر میکنم ترجمه باشه چون یک سری از خود کتابها هم هنوز ترجمه فارسی ندارند.
نقد را باید به همشهری داستان وارد کرد. من که خودم جز یکی دو مورد از خوندن بقیه کتابهایی که این لیست پیشنهاد داده پشیمون شدم. ولی میخواستم بدونم آیا برای من اینطور بوده یا بقیه هم همین نظر رو دارند. چون این لیست در جستجوها خیلی شناخته شده است و بهش ارجاع داده میشه.


message 3: by Amirabbas (new)

Amirabbas Baharfar برای مخاطب ایرانی به نظرم در کنار قلعه حیوانات و ۱۹۸۴ خوندن ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی هم بسیار جالبه


message 4: by this is shin (new)

this is shin بامداد خمار؟
م مودب پور؟
فهیمه رحیمی؟
واااقعا؟شوخی میکنین؟؟؟ :|


message 5: by this is shin (new)

this is shin اگر منظورش تاریخ انقضا داشتن این کتاب ها و جالب بودنش برای این طیف سنیه
باید بگم که به نظر من یه سری شون واقعا طیف سنی ندارن و حتی برای سنین بالاتر اگر بهتر نباشن همون اندازه خوب هستن مثل "طریق بسمل شدن" "شازده کوچولو" "بادبادک باز" "قلعه حیوانات" "1984" و...
یه سری کتاب هایی که تم تخیلی فانتزی و هیجانی دارن رو میشه تو این دسته بندی قرار داد


back to top