جاده

کتاب هایی که نخ روایت شان در جاده ها اتفاق می افتد. کتاب هایی که محل اصلی روایت شان جاده است. داستان هایی که در طول یک جاده و یا جاده ها شکل می گیرند و به بلوغ می رسند. کتاب هایی که در توصیف جاده ها هستند...
1

by
3.78 avg rating — 692 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
liked it 3.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
liked it 3.00 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.98 avg rating — 865,884 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.02 avg rating — 58,861 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.83 avg rating — 23,465 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.93 avg rating — 92,577 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.09 avg rating — 22 ratings
Rate this book
Clear rating
8 books · 5 voters · list created July 8th, 2016 by sepehrdad (votes) .
1 like · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (5)

sepehrdad 584 books
356 friends
Salary 4 books
0 friends
Hosin2004 18 books
0 friends
Damavand 2 books
0 friends
Albor 5 books
0 friendsNo comments have been added yet.