اقتصاد برای همه

کتاب های با موضوع اقتصاد که خواندن شان برای همه جذاب و مفید است
1

by
3.89 avg rating — 65 ratings
Rate this book
Clear rating
1

by
3.75 avg rating — 36 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.09 avg rating — 89 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.99 avg rating — 757,732 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.06 avg rating — 38,237 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.92 avg rating — 10,192 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
4.16 avg rating — 4,044 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.16 avg rating — 361,275 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
8 books · 2 voters · list created July 8th, 2016 by sepehrdad (votes) .
2 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (2)

sepehrdad 534 books
327 friends
Amin 699 books
9 friendsComments Showing 1-2 of 2 (2 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Taha (new)

Taha Rabbani بابت ساخت این لیست تشکر می‌کنم


message 2: by sepehrdad (new)

sepehrdad Taha wrote: "بابت ساخت این لیست تشکر می‌کنم"

خواهش می کنم.


back to top