Διαβάζουμε ebooks

αξιολογούμε την ελληνική παραγωγή τίτλων e-book, συζητάμε για τη διαθεσιμότητά τους και τα e-readers, μοιραζόμαστε links για ebooks που κυκλοφορούν νόμιμα δωρεάν, τα λέμε γενικά.
category
tags
location
Greece
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
rules
Απαγορεύεται να ζητάτε δημόσια παράν…more

No discussions have been started in this group yet. Start one now »
You have no friends in the Διαβάζουμε ebooks group. Invite some »
surfmadpig
surfmadpig

Vik
Vik

Eanagnostis
Eanagnostis

Share This Group