بازاریابی شبکه های اجتماعی
به میان آمدن اینترنت باعث شده تا شکل فعالیت کسبوکارها تغییر کند. شاید تا همین چند سال پیش، شرکتها برای نشان دادن نام تجاری خود از تبلیغات بنری و تلویزیونی استفاده میکردند اما امروزه راهکارهای جدیدی برای تبلیغات مطرح میشود.

رفتارشناسی تولید محتوا در شبکههای اجتماعی از همین بسترها شبکههای اجتماعی است که شکل جدیدی از ارتباطات را برایمان تعریف کرده است. ظهور این پلتفرم باعث شده تا کسبوکار ها از این طریق صدای خود را به گوش همه برسانند. طبق تحقیقی که در دانشگاه تگزاس انجام شده است، کاربران بیشتر به
...more
category
tags
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join. This group meets in real life.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
No discussions have been started in this group yet. Start one now »
You have no friends in the بازاریابی شبکه های اجتماعی group. Invite some »
Herskind
Herskind

Share This Group