Armenian Lit

This is a group which reads literature of all genres written by or about Armenians.
category
tags
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
Free Armenian Bible
By Craig · 1 post · 13 views
last updated Oct 23, 2019 08:43AM
New Armenian Book - The Seamstress of Ourfa
By Armida · 1 post · 21 views
last updated Jun 20, 2018 12:24AM
Who is your favorite Armenian writer?
By Anna · 57 posts · 159 views
last updated Apr 23, 2018 01:14PM
You can vote for Best Debut Goodreads Author : Aline Ohanesian
By Maral · 1 post · 24 views
last updated Nov 10, 2015 04:55AM
Your Post-Apocalypse Now!
By Vardan · 13 posts · 39 views
last updated Jul 13, 2015 11:10PM
You have no friends in the Armenian Lit group. Invite some »
86057
Պիտի ուզէի՞ք ձեր նախընտրած համաշխարհային գրականութիւնը հայերէնի թարգմանուած կարդալ

Կը նախընտրեմ կարդալ Հայերէն միայն երբ բնագիրի լեզուն չեմ գիտեր
 
  19 votes, 47.5%

Կը նախընտրեմ կարդալ միջազգային լեզուով մը
 
  10 votes, 25.0%

Կը նախընտրեմ կարդալ Հայերէն
 
  7 votes, 17.5%

կը նախընտրեմ արեւմտահայերէնի լաւ թարգմանութիւնը կարդալ
 
  2 votes, 5.0%

All (write-in)
 
  2 votes, 5.0%

Vahakn Keshishian
Vahakn

Share This Group