Rina's Comments (member since May 07, 2012)


Rina's comments from the Bandung group.

(showing 1-1 of 1)

May 07, 2012 02:34PM

4291 lokasi cooking class nya di daerah mana ya?
boleh minta cp/pin yg bisa dihubungi?
makasih :)


topics created by Rina