Fantasy and Magic Realism


Berättelser från Engelsfors (Engelsfors, #2.5)
Sword and Sorceress
Viper Wine
Wildalone (Wildalone Sagas, #1)
Udda Verklighet (De sära, #1)
A Stranger in Olondria
Midnight Robber
Ondvinter (Fortællingen om Blodet, #1)
Deathless (Leningrad Diptych, #1)
The Penguin Book of Classical Myths
The Lies of Locke Lamora (Gentleman Bastard, #1)
The Brides of Rollrock Island
Mr. Fox
Felicias resa (Felicia, #2)
Felicias ö (Felicia, #1)