Books similar to Masterwork Studies Series: 100 Years of Solitude

Masterwork Studies Series: 100 Years of Solitude
Written in an easy-to-read, accessible style by teachers with years of classroom experience, Masterwork Studies are guides to the literary works most frequently studied in high school. Presenting idea…
Rate it:
Goodreads members who liked this book also liked:
ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
Rate it:
Roses in December
4.12 avg. rating
· 205 Ratings
Rate it:
The Odessa File
4.12 avg. rating
· 54470 Ratings
The suicide of an elderly German Jew explodes into revelation after revelation: a Mafia-like organization called Odessa, a real-life fugitive known at the "Butcher of Riga", a young German journalist …
Rate it:
The Runaway Jury
4.00 avg. rating
· 280575 Ratings
Every jury has a leader, and the verdict belongs to him. In Biloxi, Mississippi, a landmark tobacco trial with hundreds of millions of dollars at stake begins routinely, then swerves mysteriously off …
Rate it:
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham
Randamoozham is the masterpiece of Jnanpith winning writer M. T. Vasudevan Nair. It was translated into English as Second Turn in 1997. M. T. Vasudevan Nair won Vayalar Award, given for the best liter…
Rate it:
Mother
3.95 avg. rating
· 7647 Ratings
1907. Maxim Gorky, pseudonym of Alexei Maksimovich Peshkov, Soviet novelist, playwright and essayist, who was a founder of social realism. Although known principally as a writer, he was closely associ…
Rate it:
The Litigators
3.73 avg. rating
· 45799 Ratings
The partners at Finley & Figg—all two of them—often refer to themselves as “a boutique law firm.” Boutique, as in chic, selective, and prosperous. They are, of course, none of these things. What they …
Rate it:
ആടുജീവിതം | Aatujeevitham
4.18 avg. rating
· 6222 Ratings
ലക്ഷകണക്കിനു മലയാളികള്‍ ഗള്‍ഫില്‍ ജീവിക്കുന്നു, ലക്ഷങ്ങള്‍ ജീവിച്ചു തിരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ എത്ര പേര്‍ മരുഭൂമിയുടെ തീക്ഷ്‌ണത സത്യമായും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തീക്ഷ്ണത തൊട്ടറിഞ്ഞ, അഥവാ മണല്‍‌പരപ…
Rate it:
The Street Lawyer
3.85 avg. rating
· 97581 Ratings
Michael was in a hurry. He was scrambling up the ladder at Drake & Sweeney, a giant D.C. law firm with eight hundred lawyers. The money was good and getting better; a partnership was three years away.…
Rate it:
ഗോവർധന്റെ യാത്രകൾ | Govardhante Yathrakal
Rate it:
ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം | Khasakkinte Ithihasam
Rate it:
ഒരു പോലീസ് സർജന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ | Oru Police Surgeonate Ormakurippukal
കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൂറെ അസാധാരണ കൊലപാതകങ്ങളുടെ അന്വേഷണ പരമ്പരകളിലൂടെ കുറ്റാന്വേഷണ ശാസ്ത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
മനുഷ്യമരണങ്ങളില്‍ കൊലപാതകമോ ആത്മഹത്യയോ നടന്നുകഴിഞ്ഞാണ് സമൂഹവും നീതിപീഠവും അതിന്…
Rate it:
Crank (Crank, #1)
4.15 avg. rating
· 129315 Ratings
In Crank, Ellen Hopkins chronicles the turbulent and often disturbing relationship between Kristina, a character based on her own daughter, and the "monster," the highly addictive drug crystal meth, o…
Rate it:
The Juror
4.11 avg. rating
· 10375 Ratings
This is a psychological thriller about a young woman threatened by the Mafia who must return a verdict of 'not guilty' to ensure the safety of her son. The book has been turned into a movie, featuring…
Rate it:
Glory Over Everything: Beyond The Kitchen House
The latest New York Times bestseller from the author of the beloved book club favorite The Kitchen House is a heart racing story about a man’s treacherous journey through the twists and turns of the U…
Rate it:
Safe Haven
4.32 avg. rating
· 51971 Ratings
From the #1 New York Times bestselling author comes a captivating love story filled with suspense and mystery.

When a mysterious young woman named Katie appears in the small North Carolina town of Sout…
Rate it:
Stolen
3.91 avg. rating
· 67208 Ratings
It happened like this. I was stolen from an airport. Taken from everything I knew, everything I was used to. Taken to sand and heat, dirt and danger. And he expected me to love him.

This is my story.

Rate it:
A House Without Windows
3.93 avg. rating
· 7513 Ratings
A vivid, unforgettable story of an unlikely sisterhood—an emotionally powerful and haunting story of friendship that illuminates the plight of women in a traditional culture, from the author of the be…
Rate it:
The Book of Negroes
4.39 avg. rating
· 34388 Ratings
The Book of Negroes (based on the novel Someone Knows My Name) will be BET's first miniseries. The star-studded production includes lead actress Aunjanue Ellis (Ray, The Help), Oscar winner Cuba Goodi…
Rate it:
The House of the Spirits
4.23 avg. rating
· 158940 Ratings
In one of the most important and beloved Latin American works of the twentieth century, Isabel Allende weaves a luminous tapestry of three generations of the Trueba family, revealing both triumphs and…
Rate it:
The Immortals of Meluha (Shiva Trilogy, #1)
1900 BC. In what modern Indians mistakenly call the Indus Valley Civilisation. The inhabitants of that period called it the land of Meluha a near perfect empire created many centuries earlier by Lord …
Rate it:
2002 Lesser Known Tales From The Mahabharata: Volume 1
An ocean of stories. Now at your fingertips.

The Mahabharata is the world's longest epic. It contains within it numerous fables, anecdotes and pieces of practical wisdom that make up what we today …
Rate it:
Graceling (Graceling Realm, #1)
4.07 avg. rating
· 393140 Ratings
Katsa has been able to kill a man with her bare hands since she was eight—she’s a Graceling, one of the rare people in her land born with an extreme skill. As niece of the king, she should be able to …
Rate it:
One Hundred Years of Solitude
4.06 avg. rating
· 650910 Ratings
The brilliant, bestselling, landmark novel that tells the story of the Buendia family, and chronicles the irreconcilable conflict between the desire for solitude and the need for love—in rich, imagina…
Rate it:
The Host (The Host, #1)
3.84 avg. rating
· 900919 Ratings
Melanie Stryder refuses to fade away. The earth has been invaded by a species that take over the minds of human hosts while leaving their bodies intact. Wanderer, the invading "soul" who has been give…
Rate it:
Things Fall Apart (The African Trilogy, #1)
More than two million copies of Things Fall Apart have been sold in the United States since it was first published here in 1959. Worldwide, there are eight million copies in print in fifty different l…
Rate it:
Four: A Divergent Story Collection (Divergent, #0.1-0.4)
Two years before Beatrice Prior made her choice, the sixteen-year-old son of Abnegation’s faction leader did the same. Tobias’s transfer to Dauntless is a chance to begin again. Here, he will not be c…
Rate it:
في نشأة اللغة
3.35 avg. rating
· 40 Ratings
اللغة، هذه الأداة السحرية العجيبة، التي لولاها ما كان تقدم، ولا حضارة ولا حتى انسانية، متى وكيف ظهرت لدى الانسان الأول وما قبله من أنواع؟ ما ارهاصاتها الأولى؟ وكيف نمت وتطورت عبر الانواع والعصور والتك…
Rate it:
After Dark
3.72 avg. rating
· 96862 Ratings
A short, sleek novel of encounters set in Tokyo during the witching hours between midnight and dawn, and every bit as gripping as Haruki Murakami’s masterworks The Wind-Up Bird Chronicle and Kafka on …
Rate it:
مولاي العقل
2.69 avg. rating
· 16 Ratings
Rate it: