Books similar to खलंगामा हमला [Khalangama Hamala]

खलंगामा हमला [Khalangama Hamala]
राधा पौडेल चितवनमा नरसको सरकारी जागिर छाडेर सुरकषित मातृतव कारयकरमका लागि जुमला गएकी थिइन । करणालीका सामाजिक र सवासथयगत समसया केलाउँदै थिइन, माओवादीको सदरमुकाम आकरमणको रात आफैं सशसतर दवनदवको भुकतमान…
Rate it:
Goodreads members who liked this book also liked:
Palpasa Café
3.94 avg. rating
· 1625 Ratings
Felicitated by Madan Purashkar in the year 2005, Palpasa Cafe, a novel by Narayan Wagle, is one stop for readers of all kinds and ages. The editor of Kantipur Daily, Wagle's novel is set during the…
Rate it:
कर्नाली ब्लुज [Karnali Blues]
The novel expresses the story of the struggle of a lower middle class father in Far Western Region of Nepal through his son’s eyes. The presentation of the novel is great and the readers are bound to…
Rate it:
फिरफिरे [Phirphire]
4.13 avg. rating
· 307 Ratings
One day, Basanta hears that his house in the village is about to be demolished. Overwhelmed with nostalgia, he goes back to his village to see the house one last time after 16 long years. And then…
Rate it:
मुनामदन
4.28 avg. rating
· 915 Ratings
मुनामदन झयाउरे लयमा आधारित कविता हो जुन नेपाली साहितयको सबैभनदा परखयात कृति हो । मुनमदनलाई लिएर सन मा आफनो मृतयु अघि उनले भनेका थिए म मरेपछि मेरा सबै कृति जलाइदिए पनि मुना मदन चाही नजलाउनु । मुनामदन…
Rate it:
सेतो धरती [Seto Dharati]
आफनो पहिलो आखयान पानीको घामका लागि पदमशरी सममान परापत गरेका अमर नयौपानेको दोसरो उपनयास सेतो धरती एक बालविधवाको दरदनाक कथा हो । यसमा मुखय पातर ‘तारा’ ले अठहततर वरषको उमेरमा जनमदेखिको आफनो विडमबनापूरण…
Rate it:
राधा [Radha]
4.14 avg. rating
· 542 Ratings
Radha (राधा) represents an example of an outstanding nepali novel. This Novel is written by Krishna Dharabasi. It plots the story of ancient epic Mahabharat with some changes that are not included in…
Rate it:
Phoolko Aankhaama (फूलको आँखामा)
Ani Choying Drolma was born in Bouddha. Her childhood was full of suffering and she grew up with much pain and complexity. To get rid of the pain due to her father’s death, she went into a monastery…
Rate it:
खुसी [Khusi]
3.66 avg. rating
· 375 Ratings
ठयाककै परिभाषित गरन सकिनन । आतमकथा, संसमरण र निबनधको बीचैबीच यसरी बगछ, खुसी । मानौं, कुनै पहाडी खोला मैदान हुँदै समुदरमा विलीन भएको परकरिया हो । संसमरण भनेको आतमरतिको पुलिनदा मातर होइन भनने लेखकले…
Rate it:
दमिनी भीर [Damini Bheer]
Alternate cover for this ISBN can be found here

दमिन भीर उपनयासमा सङकरमणकालीन नेपाली समाजको वसतुगत अवसथा, मनोविजञानबारे गहिरो चितरण छ । नेपाली समाजको संसकृति संरचना र सभयतालाई मुखय रुपमा उठठान गरिएको…
Rate it:
चिना हराएको मान्छे [China Harayeko Manchhe]
हरिवंश आचारय नाम नै एउटा महतवपूरण परिचय हो । संसारमा विरलै कोही नेपाली होलान, जसलाई उनका बारेमा थाहा नभएको होस । संसारमा विरलै नेपाली होलान, जसलाई उनका बारमा सबै कुरा थाहा भएको होस । रङगमञच र परदाका…
Rate it:
पागल बस्ती [Pagal Basti]
नेपाली साहितयकार सरुभकतको उपनयास 'पागल-बसती' मदन पुरसकार परापत गरन सफल कृति हो ।
Rate it:
Raktakunda (रक्तकुण्ड)
Rakta Kunda meaning ‘pool of blood’ is a Nepali novel by journalist Krishna Abiral. Based on the accounts of real event that took place in the year 2001, precisely the Royal Massacre, the novel tries…
Rate it:
सुम्निमा [Sumnima]
Sumnima a famous Nepali novel by B P Koirala, a former Prime Minister of Nepal is about the painful complications that arise in a man-woman relationship. The story is about the powerful attraction…
Rate it:
झोला [Jhola]
4.26 avg. rating
· 259 Ratings
Rate it:
घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे [Ghumne Mech Mathi Andho Manche]
Rate it:
Urgenko Ghoda (उर्गेनको घोडा)
‘यो उपनयास नारी जागरणको गाथा र जातीय पहिचान एवं वरगीय मुकतिका लागि लडिएको आतमबलिदानी समरको लोमहरषक कथा हो । निकट अतीतको उथलपुथलकारी सशसतर विदरोहलाई समृतिको नेपथयमा राखेर बुनिएको कथय विदरोहको वैचारिक…
Rate it:
Blue Mimosa
4.17 avg. rating
· 480 Ratings
English version of the best selling 'Shirishko Phool' which was awarded Madan Puraskar in 2022 BS (1965 CE).
Rate it:
Binod Chaudhary: An Autobiography
3.61 avg. rating
· 326 Ratings
एसएलसीमा बोरड पाँचौ भएका विनोद चौधरीले पारिवारिक कपडा वयापारको घेराबाट बढेर डिसको खोले । एलबम निकाले । फिलम बनाए । वाइवाइ उतपादन थाले । उनको चौधरी गरुप अहिले बैँक, बिमा, फाइनाँस र हाउजिङदेखि सफट डिङ…
Rate it:
ऐना [Aina]
3.42 avg. rating
· 62 Ratings
Collection of Stories by Ramlal Joshi
Rate it:
जीवन काँडा कि फूल [Jiwan Kada ki Phool]
Rate it:
Coffee with the Buddha
3.66 avg. rating
· 141 Ratings
The earth trembles. Lions, tigers, and scorpions grow tame. Humans shower one another with kindness. Such marvels herald a wondrous event: Siddhartha Gautama, known as The Buddha. What knowledge…
Rate it:
लू [Lu]
4.12 avg. rating
· 238 Ratings
'लू' नयनराज पाणडेको पाँचौँ उपनयास हो । यसअघिको उनको उपनयास उलार अतयनतै चरचित रहयो । समकालीन नेपाली आखयानमा पाणडेले यथारथबोधको नयाँ आयाम खडा गरेका छन । उनका आखयान कृतिहरुमा यस युगको करुरता र…
Rate it:
एब्स्ट्राक्ट चिन्तन: प्याज [Abstract Chintan: Pyaj]
Rate it:
दोषी चश्मा [Doshi Chashma]
This book is a collection of fascinating and interesting stories which are somewhere related to Nepalese society and Nepalese issues. In this book, the author has included the stories which reflect…
Rate it:
साया [Saya]
3.52 avg. rating
· 852 Ratings
समर लभमा केही कुरा थिए जो साँचचै अधुरा थिए । अतीतको कोणबाट मातर एकोहोरो लेखिएकाले केही कौतुहल र जिजञास बाँकी थिए । केही परशन पनि थिए, जसले उततर मागथे । र, उततरले सिकवेल ।

समर लभमा मुकझैं रहेकी सायाले…
Rate it:
Encounter with God: October–December 2019
Encounter with God is Scripture Union's daily Bible reading guide designed to lead you to a deeper understanding about what God is saying to you and to his world today. You’ll find its thorough and…
Rate it:
हंस [Hansa]
3.12 avg. rating
· 16 Ratings
Rate it:
Arriving Well: Stories about identity, belonging, and rediscovering home after living abroad
Arriving Well is a compilation of five raw, compelling, autobiographical stories about re-entry. Each of the authors experienced the roller-coaster ride of re-entry to their passport country in…
Rate it:
नरेन्द्र दाइ [Narendra Dai]
नरेनदरदाई एक मनोवैजञानिक उपनयास हो । एउटा पुरुषका पतनि र परेमिका दुई छुटटा छुटटै समबनधका दुई सतरीहरु बीचको कथा हो । नायक नरेनदरलाई पतनि गौरी र परेमिका मुनरियाले समान अधिकारसाथ सेवा गरेको र दुवैको आ…
Rate it:
Farewell, Four Waters: One Aid Workers Sudden Escape from Afghanistan
Day 14: It should have been the beginning . . .

All she needed were stamps and signatures. Marie and her translator stood in the government offices in Kabul, Afghanistan, to complete the paperwork for…
Rate it: