Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ആടുജീവിതം | Aatujeevitham” as Want to Read:
ആടുജീവിതം | Aatujeevitham
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ആടുജീവിതം | Aatujeevitham

4.20  ·  Rating details ·  8,706 ratings  ·  677 reviews
ലകഷകണകകിനു മലയാളികള ഗളഫില ജീവികകുനനു, ലകഷങങള ജീവിചചു തിരിചചു പോയിരികകുനനു. ഇതില എതര പേര മരുഭൂമിയുടെ തീകഷണത സതയമായും അനുഭവിചചിടടുണട. ആ തീകഷണത തൊടടറിഞഞ, അഥവാ മണലപരപപിലെ ജീവിതം ചുടടുപൊളളിചച നജീബ എനനയാളുടെ അനുഭവമാണ ആടുജീവിതതതിനു പരേരണയായതെനന നോവലിസററ ബെനയാമിന പറയുനനു. പരവാസജീവിതതതിലെ തികചചും വയതയസതമായ ഒരേട. ...more
Paperback, 212 pages
Published August 2008 by Green Books Pvt. Ltd
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

Showing 1-30
Average rating 4.20  · 
Rating details
 ·  8,706 ratings  ·  677 reviews


More filters
 | 
Sort order
Start your review of ആടുജീവിതം | Aatujeevitham
Nandakishore Varma
Dec 31, 2011 rated it really liked it
Way back in the 1990's, I remember reading a story by Ursula K. LeGuin: The Ones Who Walk Away From Omelas. It disturbed me greatly at that time. It was about this perfect country, Omelas, where there was no sorrow or disease, and everybody was happy. There was only one catch: Omelas was paying for this happiness through the misery of one child, kept locked in a cellar and treated cruelly perpetually. This was the pact that Omelas had made with the powers that be: the misery of one human being ...more
Arun Divakar
May 27, 2012 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: favorites
Sitting in the air conditioned lounge of a coffee shop, sipping on freshly brewed coffee and mumbling that life is becoming dull to a good looking woman was I. That too was a way of fishing for her sympathy wherein she patted my arm and said Talk to me about it why don't you ? as she intertwined her fingers with mine. I came back home after assurances of meeting each other again later. Knowing that the day has been a long one, I took a shower alternating between hot and cold water. Plopped ...more
Remya
Jan 30, 2013 rated it it was amazing
Aadujeevitham is not a cliche story of gulf malayalees..it's about the pain and sufferings of protagonist najeeb and also of hope and faith in God ..really heart touching story..a must read for all those who complains about their silly problems and belittle other people's sufferings..The style of narration was really good too :) ...more
Indrani Sen
Jul 25, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: india
A supremely good read. Recommend very highly.

This is the story of Najeeb, a not-so-well-to-do youth from Kerala who goes to Gulf to make money and ends up suffering unimaginable horrors. This is based on a true story and what a story it is. Everything from how little Najeeb dreams of, how his friends in Mumbai help him, how not knowing the language made him scared in the airport is supremely well described. Once the part where his slavery starts, the story scales to a different level. How Najeeb
...more
Anand Neelakantan
Jul 02, 2012 rated it it was amazing

This is one of the best work of fiction I have ever read in Malayalam. A land mark book. We can feel the pain and emotions that the author would have undergone while writing this book. The book is as raw as life could be and as beautiful as life should be. Being an author myself, I could associate with the afterword in which the author describes the process of writing. Writing itself is a tough task, writing so beautifully, so lyrically is nearly impossible. Benyamin has achieved the near
...more
Em*bedded-in-books*
Jul 23, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Recommends it for: those planning to emigrate :P
Was a stunning read, made more authentic by the malayalam language which I was reading after more than a decade. I was totally immersed in the story, to the extent that I felt a discontent even while leading a highly covetable affluent life, according to the standards of the protagonist. I dreamt weird, scary dreams, felt low, and had a low grade headache throughout this period. Every time I ate or drank, or just relaxed, I felt I was committing a terrible crime.
This is the story of Najeeb, a
...more
Gorab Jain
Jul 20, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Recommended to Gorab by: Em*bedded-in-books*
Original Malayalam title: ആടുജീവിതം (Aadujeevitham) - winner of 2009 Kerala Sahitya Akademi Award.

Though its said to be fiction, but actually is inspired by (many?) true lives of Malayalis. They say - "The grass is always greener on the other side" and our protagonist Najeeb leaves behind his family and expecting wife, for finding greener grass (big moolahs) in the deserts of Saudi Arabia.

The beginning of the book describes how desperately he wants to end up in a jail in Saudi, and rest of the
...more
Mark Staniforth
'Goat Days' is an unusual novel: probably quite unlike anything else you'll read this year. A relatively rare translation from Malayalam by Joseph Koyipally, it is, as its title suggests, a book in which goats feature prominently. So prominently, in fact, that by the end you'll know more than you ever thought you'd know, and ever wanted to know, about the frisky beasts. You'll know how to feed them, how to castrate them, how to dodge a buck if it turns nasty (see previous operation). You'll know ...more
Girish
May 17, 2016 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: dsc-south-asian
Benyamin's Goat Days,translated from Malayalam (Aatujeevitham), is based on a real story. And so, it is far more haunting than any fictional account you could read of despair and hope (loosely comparable to Thousand splendid suns?)

Set in 1990s when the 'Gulf moham' was prevalent in Kerala, the book describes the story of Najeeb Mohammad who leaves his pregnant wife and mom to work in the gulf. Destiny has other plans and he finds himself pushed into a life of slavery rearing goats in a vast
...more
Shaonli Nath
A captivating account of a man named Najeeb who is stuck in the middle of nowhere along with goats and a typically savage arab master.

It is a story we have all been hearing for for years, sordid grim tales of Indians wedged in slavery-like situations in the badlands of Arabia.

This isn't your multidimensional novel with complex sub-plots. Characters are what they are. Even the goats. But the rustic plainness is what makes the book distinct.
Goat days is about a simple man's ordeal, the strange
...more
Bindiaa Joshua
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Sharlene
Originally published at https://reallifereading.com/2017/05/2...


Yes there are goats in this story.

But first, we meet Najeeb, and he and a friend are trying their very best to get arrested. Life in prison is far better to what he has suffered through recently.

What could be worse than prison?

It is the 1990s. Najeeb is from Kerala, a state in India. He’s intrigued by all the stories of those working in the Gulf and thinks it a quick easy way to make some fast cash and take care of his pregnant wife
...more
Rebecca
May 31, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: malayalam, indian
Brilliant!!! Full 5 stars for the beautiful writing.. Somehow the book did not depress me as expected in fact it elevated me... Am a fan of Benyamin now...
Fleme Varkey
Goat days is a heart-warming account of a Malyali muslim stuck in the Gulf. I can relate to this story as I have had heard many horror stories being recounted of men who have gone to SaudiArabia only with dreams of gold and VCR. What they do there is secondary.. they may be a janitor for all you know, yet when they came back, they had to show proof of their good wealth and standing. So many homes have been destroyed and buikt because of this mass exodus to the Gulf at one time.
Najeeb's
...more
Teena
Mar 05, 2017 rated it liked it  ·  review of another edition
Shelves: malayalam
I badly wanted to read this one for years. I wonder how it failed to impress me. :(
Rohit Enghakat
This a very depressing book. There are thousands of people lured by the dream of working in the Gulf countries and earning money. While a handful of them make it, there are scores who are duped and cheated by their sponsors who make them work for a pittance and exploit them. One such story is that of Najeeb Muhammad, who is dreaming of a cushy job in Saudi Arabia and sending back the money so that he can pay off his loans and earn enough to provide for his family. However, he gets duped and is ...more
Noor Nazar
Nov 24, 2012 rated it liked it
the way Najeeb surrenders to the will of Allah was truly motivating and inspiring... there is a verse in Quran which says: Inna maghal usri yusra which means "Surely there is ease after hardship"... if this story is true, then its the best proof for this verse that there is definitely ease after hardship... bcoz each time the story twisted and turned in unexpected ways...this story wud be an inspiring one for many going through different difficulties in life that there would be something good to ...more
Astha
Nov 05, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: story-books
What an tittle.......Every one who saw it in my hand would what kind of books its was.i liked the books but at some point did not understand it .BOOK is very confusing starts with a jail then the man who slaved the poor man comes (memory flash back) then the story but in the ending the man was rescued but acc. to the starting he ran away and found the way to the jail.kind of confusing if any one understands the plot please tell meee..........................

Praveen Palakkazhi
The Middle Eastern Arab states have always been a begrudging moral conundrum for me. Having grown up there and later on worked there for a while, I do appreciate the comforts and safety its relatively chaos free world provides. However, beneath the gleaming concrete odes to mankind’s progress lies an unmistakable and inescapable truth – the region is seemingly bound to a false sense of security and freedom. In truth, most people have no real powers or rights in the law of the land. That is ...more
Margaret Lesh
May 20, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: nonfiction
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Rameez Rahman
Aug 06, 2012 rated it really liked it
Shelves: malayalam
Ever happened to you that you picked up a book to read in your bed and spent the first few hours of the night reading it in one go and spending the rest thinking about it? That's what this book did to me.

One of the most hard hitting books in Malayalam that I have read recently. I haven't read any other works of Benyamin (yet) and so I dont know if its his style of writing, but what stood out was the simplicity so befitting the narrator in the language being used for telling the story, and all
...more
Dharmabum
Dec 22, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
This book was recommended by a dear friend and going by his past record, I had no hesitation to pick it up even though it is fiction. It describes the story of a Malayali man who goes to the Middle East in search of greener pastures, and in doing so, beautifully brings out the pathos of life itself. I later discovered that it is inspired by a real life story. the language is lucid. Translated from the original Malayalam, some of the expressions bear resemblance to the original language. In that ...more
Deepthi Terenz
Apr 28, 2013 rated it it was amazing
Shelves: malayalam
An Arab country was always a mirage for an average common Malayalee.but all my illusions were shattered after reading "aatujeevitham".its the story of survival,narrated beautifully and satirically.the story made me thinking about myself in Najeeb's place.Then realised I will never survive ...and never will have undying faith in Allah..like him.A new story from a new author...Outstanding..
Siddharth
Aug 02, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
A tender, heart-rending tale of a Malayali who, like countless others from his state, goes to The Gulf in order to earn quick money, and the events that follow thereafter.

Note: This book is actually written by Malayali author Benyamin. Joseph Koyippally is the translator.
Ina Cawl
Nov 02, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
one of the best Indian novels that deals with the modern day slavery which happens to Indian expats in Arab Gulf nations
Elf Asura
Jun 24, 2019 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: literature
I used to be interested in writers in Malayalam, my mother tongue, spoken in Kerala and wherever Malayalis have gone. I guess I still am. Some 20 years ago, I had translated some stories and poems by Malayalam writers - D. Vinayachandran, Sethu, Ayyappa Panicker, Kamala Das, etc. There was a time when I struggled and ploughed through works of fiction/literature in my mother tongue. But most of my life has been spent knowing and working in the English language. Suddenly, though, I felt compelled ...more
Zak
May 21, 2019 rated it liked it  ·  review of another edition
Shelves: fiction
I am a huge fan of Indian writers and stories about India, but this one just felt a bit flat to me. I can't pinpoint why exactly, but the story failed to draw me in and I couldn't empathise with the main character. Perhaps it's a translation issue, as this book has won or been nominated for numerous literary awards.
Ashok
Mar 04, 2013 rated it liked it  ·  review of another edition
I was indulged in my annual routine departure-lougue-book-shopping at Nedumbasseri one late night, and 'Aadu Jeevitham' was hightly recommended as one of the most selling malayalam works of this decade, according to the really friendly and enthusiastic sales person there (who actually seems to have read a lot of the books on sale and could have a decent chat about my own favorites like Parinamam or Oru Desanthinte Katha etc, which in itself was a pleasant surprise).

'Aadu Jeevitham's back cover
...more
Eman Abdulaziz
Well, two stars would be a generous rating for this short novel. From a dramatic point of view, maybe this work can be good; however, it lacks the necessity of indicating that the overall dimension of narration that is based on true story doesn’t in fact reflect the known and prevalent reality for most employers (sponsors) and employees (sponsees) in KSA. By taking an unbiased view, it would have been better if the rights of both sponsors and sponsees were pointed out that they are equally ...more
Smitha Murthy
May 01, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Recommended to Smitha by: Swati
Many years ago, I remember my friend talking to me about 'Goat Days'. I remember the conversation, but I didn't remember to read the book. When I got around to it last week, my reading was interrupted by travel, and there were times I wished I could just go curl up with this book with no interruptions. This book deserved that sort of undivided time.

Once, while climbing Jordan's highest mountain, we wandered into Saudi Arabia. My cellphone switched from Jordan's reception to Saudi Arabia. There
...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
Goodreads Librari...: Multiple copies 3 21 May 10, 2017 03:25AM  
Indian Readers: GGG -> Goat Days by Benyamin - Gorab and Girish 67 37 Jul 26, 2016 10:40PM  
aadu jeevitham 8 129 Jul 13, 2014 05:01AM  

Readers also enjoyed

 • പാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • ബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi
 • ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം | Khasakkinte Ithihasam
 • രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ [Mayyazhippuzhayude Theerangalil]
 • ആരാച്ചാര്‍ [Aarachar]
 • നാലുകെട്ട് | Naalukettu
 • ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര | Francis Itty Cora
 • പ്രേമലേഖനം | Premalekhanam
 • ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന് | Ntuppuppaakkoraanaendaarnnu
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ [Oru Desathinte Katha]
 • മഞ്ഞ് | Manju
 • Daivathinte Charanmar - You Could Be One
 • യക്ഷി | Yakshi
See similar books…
484 followers
Benyamin (born 1971, Benny Daniel) is an Indian novelist and short story writer in Malayalam language from Nhettur, Kulanada, Pattanamtitta district of the south Indian state of Kerala. He is residing in the Kingdom of Bahrain since 1992, from the age of twenty, and his works appear regularly on Malayalam publications in Kerala.
“നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകള്‍ മാത്രമാണ്.” 24 likes
“പണക്കാരുടെ വണ്ടിയിലും വല്ലപ്പോഴും അള്ളാഹു സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് എനിക്കന്നേരം മനസ്സിലായി.” 4 likes
More quotes…