Jump to ratings and reviews
Rate this book

Style w architekturze

Rate this book
Vademecum europejskiej architektury. Zawiera liczne przykłady budowli sakralnych, zamków i pałaców, obiektów komunalnych, budynków mieszkalnych. Wszystko to opisane w układzie chronologicznym - od starożytnej Grecji po współczesność - i geograficznym. Wielkie dzieło o architekturze europejskiej. Książka przetłumaczona na wiele języków, wznawiana i aktualizowana, jest cenną pomocą nie tylko dla studentów historii sztuki i architektury. Osobne rozdziały poświęcono budownictwu sakralnemu, komunalnemu, zakonom, pałacom.

528 pages, Hardcover

First published January 1, 1982

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Wilfried Koch

13 books

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
32 (45%)
4 stars
27 (38%)
3 stars
10 (14%)
2 stars
0 (0%)
1 star
1 (1%)
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
8 reviews
February 7, 2020
Wenn ich die Klausur nicht besteh gibts doch nur einen Stern ;)
Profile Image for Katja.
204 reviews29 followers
September 17, 2020
My go to architecture guide for my art history class, perfect!
Displaying 1 - 3 of 3 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.