Jump to ratings and reviews
Rate this book

In my vel

Rate this book
Ek is in Amsterdam om ’n PhD aan die Vrije Universiteit te doen. Ek het ’n visum en ’n beurs vir 22 maande, maar het reeds besluit dat ek vir ewig hier wil bly.

Met haar Nederlandse lover aan haar sy voel Azille Coetzee lig en bevryd. Sy hou van die sosiale gelykheid, die wêreldklas festivals, die galerye, en lesings deur beroemde filosowe. Sy begin uiteindelik die ellendige taal baasraak.

Van waar dan die hardkoppige ongemak wat haar nie wil laat los nie?

Met In my vel verken Coetzee dwingende aktuele vrae oor Suid-Afrikanerskap op ’n verrassende, persoonlike manier. Dit is sowel ’n leesbare, dikwels skreeusnaakse liefdesverhaal, as ’n vlymskerp bepeinsing van wat dit beteken om wit en Afrikaans te wees.

205 pages, paperback

First published July 17, 2019

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Azille Coetzee

2 books13 followers
Azille Coetzee is a postdoctoral researcher in gender and decolonisation at the Centre for Historical Trauma and Transformation, Stellenbosch University. She has a PhD in philosophy from the Free University of Amsterdam and Stellenbosch University. She is the writer of In my vel (Tafelberg), a memoir exploring whiteness and Afrikaner identity. Her research is published in various international feminist journals and sometimes she writes for local Afrikaans publications like Vrye Weekblad, LitNet and Rapport.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
64 (43%)
4 stars
54 (36%)
3 stars
25 (16%)
2 stars
2 (1%)
1 star
3 (2%)
Displaying 1 - 17 of 17 reviews
Profile Image for Anschen Conradie.
766 reviews42 followers
September 25, 2019

Azille Coetzee se boek open met: ‘Wie ben ik ?’ Sy is ‘n jong Suid-Afrikaner in Nederland; sy het ‘n beurs en ‘n visum vir 22 maande, van plan om ‘n PhD aan die Vrije Universiteit te doen. Maar sy besluit gou: sy wil vir altyd bly; nie teruggaan na Suid-Afrika nie.

152 bladsye later vertel sy egter hoedat sy haar Nederlandse verblyfreg opsê en dit haar so vry soos ‘n voël laat voel. Die bladsye tussenin vertel die verhaal van hoe sy op daardie punt gekom het; sy deel haar hoop, vreugde, vrae, teleurstellings, ontnugterings en verwondering alles met ewe groot entoesiasme, selfspot, melankolie en deernis.

Ek het geen idee hoe om hierdie boek te klassifiseer nie; ja, dis seker ‘n reisverhaal, maar ook outobiografies en folisofies. Op die ou end maak dit egter nie saak nie: ‘n boek mag mos verskillende dinge vir verskillende mense wees.

Wie sal die boek geniet ? Enigiemand wat al op ‘n reis (letterlik of figuurlik) was wat heel anders verloop het as wat beplan was - maar wat tog agterna gevoel het: dis goed sò. Ook enigiemand wat nog altyd op sò ‘n reis hoop.

4 sterre van my
Profile Image for Megan Higgo.
5 reviews61 followers
November 22, 2019
(English follows below)

"In Suid-Afrika is ek wit voor alles anders, omdat ons politieke landskap gevorm is in terme van kleur en omdat ons hele samelewing bestaan in die diep kleurgroewe van kolonialisme en apartheid."

Hierdie boek oor Azille Coetzee se ervaring met die gemak en ongemak van Afrikaner-wees - soos wat dit in Suid-Afrika self en, in vergelyking, in Europa afspeel/manifesteer - het my nogal diep getref.

Die treffendheid kom nie primêr in die vorm van enige aardskuddende epifanieë nie (ek voel dat ek en die skrywer in baie soortgelyke sirkels beweeg, en dus soortgelyke idees en kwessies deel), maar juis in die akkurate en genuanseerde beskrywing van dit wat ek (en soveel ander) reeds dink en voel en ervaar, en waaroor ons bekommer of wonder en skuldig of trots of onseker of (insertfeelinghere) voel.

Want ek het dit óók al gelove om in Europa in te blend, om daardie oombliklike , verligtende ontsnapping vanaf my witheid te geniet. Maar ek voel óók 'n holte, 'n tekort aan daai Suid-Afrikaanse ietsie, wanneer ek te lank weg is.
In 'n land wat soms geskiedkundig as 'n voorbeeld van pragtige versoening geromantiseer word, vind ek dit óók moeilik om die realiteit van hoe ons hier lewe te versoen met enige vorm van morele rasionaliteit. Ek word óók mismoedig wanneer ek dieselfde ou simpel, onoorspronklike en "racist-lite" argumente by kuiers hoor. Ek ek wonder óók oor die rol wat ek speel, of die rol wat ek behóórt te speel, in hierdie milieu waarin ek myself bevind.

Hierdie boek behandel al hierdie kwessies en meer. In Azille se vertelling vind jy 'n filosoof se brein gemeng met 'n relatable skryfstyl. 'n Coming-of-age reisverhaal meets politieke bespiegelende opstel meets outobiografiese liefdesverhaal.

Ek het die idees aan die einde van die verhaal ook verskriklik mooi gevind:

(Spoiler)

"Om Afrikaner te wees kan enige iets beteken...(so) begin my Afrikaansheid losser aan my sit, en kan ek dit dra soos 'n ligte kledingstuk waarin daar ruimte is om te beweeg ... verander."

Afrikaner-wees definiëer nie vir ons nie. Óns definiëer wat dit beteken om Afrikaners te wees.

En tussen-deur alles skryf sy so mooi oor die liefde. Liefde vir 'n mens, 'n land, 'n mens in 'n land en 'n land in 'n mens.

Welgedaan.

----------------------------------

(English)

"In South Africa, I am white before everything else, because our political landscape is shaped in terms of colour and because our entire society exists in the deep colour grooves of colonialism and apartheid."

This book about Azille Coetzee's experience with the comforts and discomforts of being an Afrikaner - as it plays out / manifests itself in South Africa and, in comparison, in Europe - struck me quite deeply.

The strikingness is not primarily in the form of any earth-shaking epiphanies (I feel that the author and I move in very similar circles, and thus share similar ideas and dilemmas), but precisely in the accurate and nuanced description of what I (and so many others) already think and feel and experience, and what we worry or wonder about and feel guilty or proud or insecure or (insertfeelinghere) about.

Because I have 𝘢𝘭𝘴𝘰 loved blending in during visits to Europe, enjoyed that momentary, relieving escape from my whiteness. But I 𝘢𝘭𝘴𝘰 feel a void, a longing for that South African something, when I'm away for too long.
In a country sometimes romanticized as an example of beautiful reconciliation, I 𝘢𝘭𝘴𝘰 find it difficult to reconcile the reality of how we live here with any form of moral rationality. I 𝘢𝘭𝘴𝘰 get discouraged when I hear the same old silly, unoriginal and "racist-lite" arguments. I 𝘢𝘭𝘴𝘰 wonder about the role that I play, or the role I 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 be playing, in this milieu in which I find myself.

This book addresses all of these issues and more. In Azille's narration, you find a philosopher's brain mixed with a relatable writing style. A coming-of-age travel story meets political speculative essay meets autobiographical love story.

I also found the ideas at the end of the story incredibly beautiful:

(Spoiler)

"Being an Afrikaner can mean anything ... (so) my Afrikaansness begins to fit more loosely on me, and I can wear it like a light garment in which there is room to move ... change."

Being Afrikaners does not define us. We define what it means to be Afrikaners.

And through all of this she writes so beautifully about love. Love for a person, a country, a person in a country and a country in a person.

Very well done.
Profile Image for Shikara Nel.
21 reviews13 followers
October 31, 2021
Absolutely brilliant book! I resonated so much as a female and as a South African that has lived abroad and now lives in South Africa again. There are so many thoughts and feelings I have had and couldn't always put in words that is so well to articulate in this book. I feel all South Africans should read this. The author's relationship stories also hit my right in the feels and descriptions of her surroundings often made me feel like I was right there with her.
Profile Image for Stephanie Muller.
156 reviews
September 20, 2020
As a white Afrikaans person in South Africa, it is a book that makes you ponder long afterwards. It is part travel book, memoir, and love story and I enjoyed the combination. The angst was a bit much sometimes, but I still devoured the book. We are reading it for our book club, and it should elicit some stimulating discussion.
6 reviews
March 21, 2020
Fantastic book. It captures so many examples of everyday encounters that all Afrikaans expats living in the Netherlands can identify with. It is direct, unapologetic and a book that I could not put down.
Profile Image for Ingrid van der Walt.
8 reviews1 follower
February 13, 2021
Een van die bestes die jaar 2019. Azille skryf oor my, van my, met my.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
In my land bestaan normaal nie, is dit 'n leë begrip. In my land is ons 'n klomp dinge tegelyk. In my land dink ons buite die boks, buite die lyne. In my land leef ons met soveel dubbelsinnigheid, paradoks en kompleksiteit, met soveel pluraliteit, beweging en verskil, dat ons koppe oopstaan, ons hande reg, ons monde oop, ons nekke lank, ons lywe tegendraads.
Profile Image for Emsia Goosen.
3 reviews
November 9, 2021
Ek het hierdie boek baie geniet. Ek woon ook soos sy in 'n Europese land wat jou as wit Suid Afrikaner konfronteer met baie gedagtes en emosies. Met die lees van die boek het dit gevoel of ek 'n slag op 'n eerlike manier sonder oordeel met iemand gedagtes hieroor kon uitruil.
Profile Image for Fritz.
130 reviews
November 15, 2022
Hierdie boek was ‘n wonderlike introspektiewe soektog in die hart van die taal en kultuur van die Afrikaner. Wat maak dat ‘n mens in Suid-Afrika wil bly, waar vind ons ons oorsprong en wat gaan ons vashou vir die toekoms.
Profile Image for Ronelle Pitzer louwrens.
7 reviews11 followers
January 6, 2021
Uitstekende boek. Laat jou regtig dink oor moeilike onderwerpe - die onderwerpe tussen lyne en gedagtes. Dit wat jou dryf en wat jy nie regtig verstaan nie.
3 reviews
August 23, 2022
'n Eerlike blik op 'n vrou se soeke na haar identiteit as Afrikaans/Afrikaner.
Profile Image for Lianie Heyns.
11 reviews
April 26, 2022
Ek kon myself met elke paragraaf vereenselwig. Behalwe nou vir die liefdes in haar lewe. Die lewe in ‘n ander land. Die mense, die houding. Die hulle, die ons. Suid-Afrika, weer hulle en ons. Dit was soos om in ‘n spieël te kyk.
Profile Image for Loraine.
309 reviews
December 1, 2019
‘n Moet-lees vir alle wit Afrikaners wat bereid is om tot die gesprek van witwees toe te tree. ‘n Verfrissende aanslag waarmee die feitelike, filosofiese en die persoonlike aangebied word.
Profile Image for Francine Maessen.
591 reviews33 followers
April 26, 2020
Loooooooove it! I stayed up until 01.30 last night to finish it, this is everything I'm looking for in modern academics. Coetzee was progressive, self-questioning, and the way she portrayed her struggle felt incredibly real. Is somebody already translating this into Dutch? Because I can already think of tons of Dutch people who really need to read this book.
Profile Image for Frieda.
69 reviews1 follower
October 3, 2020
Ek word mens deur ander mense. Ons weet wanneer d credits rol of die laaste blad vd boek bereik word...d verhaal nog aangaan. Ware woorde! Net soos die wit skuld gevoel en soeke na antwoorde ook deel is van my. Lekker gelees aan In My Vel!
Profile Image for Lizl Hobson.
22 reviews
December 9, 2020
Highly recommend this thought provoking book for any South African youngster going to work in Netherlands
Displaying 1 - 17 of 17 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.