Jump to ratings and reviews
Rate this book

Hvem er du? Hvordan forstå deg selv - og alle andre

Rate this book
Er du åpen, planmessig, utadvendt, empatisk eller nevrotisk? Forskning har vist at vi alle kan oppsummeres med vekt på disse fem faktorene.

På en lettlest og underholdende måte får du vite mer om din egen personlighet og ikke minst hvordan den går overens med andre – i samliv, i vennskap og på jobben. Kunnskap om din og andres personlighet kan gjøre deg til en bedre sjef, kollega, venn eller samboer. Underveis er testresultatene til en rekke kjendiser morsomme illustrasjoner.

Boken er skrevet av Petter Wilhelm Blichfeldt Schjerven, kjent fra TV-programmet Typisk deg, og Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykologen som tester alle kjendisene til NRK P2s Sånn er du og TV2s Det er lov å være blid – med Else Kåss Furuseth.

234 pages, Hardcover

Published September 11, 2020

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Rolf Marvin Bøe Lindgren

3 books16 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
4 (16%)
4 stars
9 (36%)
3 stars
7 (28%)
2 stars
5 (20%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
Profile Image for Harald Groven.
166 reviews25 followers
September 16, 2020
Fin, enkel og oversiktlig pop.vit.-innføring i psykologiens femfaktormodell ("big 5") for personlighetspsykologi. Egne kapitler om anvendelse av modellen i henholdsvis arbeidsliv og samliv.
Faktorene er eksemplifisert med personlighetstestscore av kjendiser intervjuet i Harald Eias podcast "Hvem er du".
41 reviews1 follower
April 3, 2021
En enkel innføring, på godt og vondt.

Som en innføring fungerer boken fint. Formidlingen er folkelig og språket forståelig. Forfatterne snakker aldri ned til leseren og bruk ei heller unødvendig komplisert språk. Tidvise forsøk på humor hjelper på lesefylten, selv om visse gjenbrukte "morsomme" eksempler gjør at det skurrer litt. Disse gjentagelsene er en av flere grunner til at boken føles litt halveis. Det er flere avsnitt i boken som virker underarbeidet. Overganger føles unaturlig og formidling kan til tider bli uryddig. Boken hadde nok hatt godt av å gå gjennom et par runder til med redigering og finpussing.

Jeg kom til denne boken med litt forkunnskap rundt temaet, noe som ikke var til bokens fordel. Min kunnskap er ikke tilstrekkelig nok til å kunne motargumentere noe av det som blir sagt her men det føltes ved flere anledninger her at ting ble sagt litt mer bastant enn var forsvarlig. Jeg tenker da spesielt på de partiene av boken hvor forfatterne svarer på tenkte spørsmål leseren har. Disse blir alt for overfladiske. I bokens forsvar er det nok vanskelig å unngå når man skriver en kort innføring om et komplisert tema.

Alt i alt, en skuffende bok for min egen del men kan nok være morsom, informativ lesning for andre så lenge man utøver sunn skepsis.
Displaying 1 - 3 of 3 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.