Jump to ratings and reviews
Rate this book

Zločiny z lidskosti

Rate this book
Lidskost má mnoho podob. Nelze podléhat jednostrannému pocitu o ní, když duše skrývá temná zákoutí, kde by mělo být napsáno: Zde jsou lvi. A právě tato místa se autor snaží objevovat svými povídkovými variacemi na téma zločinu z lidskosti. Zachycuje přelomové životní situace několika lidí. Poukazuje při nich na skutečnost, že jakýkoliv čin vycházející z nitra člověka je poznamenán lidskostí, ale co je skutečná lidskost a co naše iluze o ní? Proč se podvědomě bráníme přijmout pravdu, ačkoliv sami víme, že člověk může jednat různým způsobem? Lidskost se nemění s dobou. Je člověku daná. Vše, co činíme, lze považovat za lidské a my máme možnost jednat dle vlastní vůle. O činu ale rozhoduje společnost, která se neustále mění.

144 pages, Hardcover

First published February 28, 2014

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Matouš Čihák

7 books3 followers
Matouš Čihák is a Czech freelance writer. He keeps his own self-published works on Scribd. Čihák writes prose fiction (Crimes of Humanity; The Port of Cuxhaven), poetry (Glasswalking) and fairy tales. He is devoted to calligraphy. Čihák colaborates with the publishing house Nová Forma. His book recommendations and reviews are free on Goodreads, Kosmas, Mayersche Buchhandlung and other websites. The author alone is responsible for the opinions expressed in his reviews. Matouš Čihák is a laureat of the Student Prize of the Publishing House Academia in the category "Life Sciences and Chemical Sciences".

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
0 (0%)
4 stars
1 (100%)
3 stars
0 (0%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
No one has reviewed this book yet.

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.