Jump to ratings and reviews
Rate this book

Nobel streven: Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode

Rate this book
Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling, in de fameuze Slag bij Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als een historische detective, de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details.

Hoe Jan tot tweemaal toe met een gigantisch Hollands leger de Zuiderzee overstak voor oorlog tegen Friesland. Hoe hij naar Ierland reisde om in een onderaardse grot het helse vagevuur van Sint Patricius te voelen. Zijn jaren in het klooster, waarin hij een sprankelende Middelnederlandse tekst schreef. Zijn pogingen om de gigantische erfenis van zijn echtgenote te verwerven, en hoe hij daarvoor zelfs deze Johanna uit haar eigen klooster ontvoerde... En hoe zijn naam door heel Europa roemrucht zou worden: tot in Parijs, waar men college gaf over zijn geval, en tot aan de Engelse koning Henry V.
Frits van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode, en heel de rijke wereld daaromheen, virtuoos gereconstrueerd en vervat in een meeslepend verhaal.

384 pages, Hardcover

First published October 1, 2017

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Frits van Oostrom

24 books14 followers
Frits van Oostrom studeerde in Utrecht Middelnederlandse taal- en letterkunde, en werd op zijn 29e hoogleraar in dat vak te Leiden. Ook was hij onder meer gasthoogleraar aan Harvard University, president van de KNAW en voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp. Sinds 2002 is hij universiteitshoogleraar te Utrecht.
Van Oostrom ontving talloze prijzen en eerbewijzen, waaronder de AKO Literatuurprijs, de Spinozaprijs en in Vlaanderen de Keizer Karelprijs en de Gouden Penning van de Belgische Akademie van Wetenschappen. Zijn meest recente boek, Nobel streven. Het wonderbaarlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode, werd in 2018 bekroond met de Libris Geschiedenisprijs.
In de late herfst van zijn loopbaan is hij zijn visie op de Reynaert tot een boek gaan vormen, mede als eerbetoon aan een vakgebied dat hem zoveel heeft gebracht. Het boek is bedoeld te verschijnen bij Van Oostroms feestelijke afscheidscollege – na 40 jaar hoogleraarschap – op 12 mei 2023. Het is zijn meest persoonlijke boek geworden, en wat dat betreft de kroon op zijn werk.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
125 (44%)
4 stars
121 (43%)
3 stars
25 (8%)
2 stars
9 (3%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 44 reviews
21 reviews
December 30, 2018
Boek dat iedere historicus zou moeten lezen: ronduit prachtig!!
Frits van Oostrom brengt je heel dicht bij de tijd en de persoon van Jan van Brederode (ca. 1372 - 1415) zonder ook maar een keer (zoals hij zelf dat noemt) over te gaan tot 'fabuleren' waar hij niet kon 'argumenteren'. Indrukwekkend is ook hoe goed hij de lezer mee kan nemen in zijn overwegingen en zijn onderzoek.

Profile Image for Dennis.
66 reviews
April 26, 2021
'Nobel streven' is een pakkende microgeschiedenis die het leven van een individuele ridder uit Holland, Jan van Brederode, toch knap in een bredere historisch-sociale en geschiedkundige context weet te plaatsen. Een enkele, andere recensie hier vindt dat onnodige ballast. Echter, als auteur Van Oostrom dat niet had gedaan, was precies het ontbreken van die context een terechte kritiek geweest. Want inderdaad, wat is het nut van microgeschiedenissen? Van Oostrom laat iig mooi zien met wat voor vraagstukken een 14de-15de-eeuwse ridder geconfronteerd werd. Deze waren juridisch, militair, religieus, financieel en politiek van aard. Eerdere geschiedschrijving oordeelde hard over Jan. Daarin werd beweerd dat hij zomaar wat deed, en daarom twaalf ambachten en dertien ongelukken veroorzaakte.

Van Oostrom laat echter zien dat dit juist normaal en typerend is voor een individueel leven, zowel toen als nu: het is veelzijdig, en in het moment leek een gekozen optie de beste. Jan vocht als ridder om de heer te dienen aan wie hij trouw was, onder meer in Friesland; hij ondernam een bedevaartstocht naar Ierland om God gunstig stemmen, opdat zijn vrouw Johanna en hij eindelijk een kind zouden krijgen; toen dat niet hielp moesten ze plek maken voor een jongere telg die evt. wèl kinderen kon krijgen en het geslacht Brederode kon voortzetten; hij voegde zich bij een kartuizerklooster en vertaalde een boek, wat hij ook creatief uitbreidde; hij ontvluchtte het klooster om opnieuw zijn politieke ambities na te streven, nadat juridisch gezien zijn claims wellicht beter bleken dan gedacht; nadat dat tòch notoir faalde, stierf Johanna; zonder ander levensdoel stierf hij daarna zelf als huurling-ridder in de Honderjarige oorlog. Vaak maakte Jan geen domme keuzes, maar waren ze best begrijpelijk, gelet op zijn sociale omstandigheden, politieke situaties en culturele normen.

Qua stijl en structuur laat het boek ietwat te wensen over, gegeven dat er veel wordt herhaald. Daardoor had het verhaal wellicht een kwart korter gekund. Ook is er geen duidelijke bronverwijzing. Nu kan ik niet makkelijk verder naar een volgend boek in dit thema. Los daarvan een must voor liefhebbers van kleinschalige geschiedenis en de middeleeuwen.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Sebastian.
402 reviews1 follower
November 3, 2017
Uiteraard een genre boeken waar je van moet houden maar Frits van Oostrom heeft het schrijven van boeken over historische figuren te weten Jan van Brederode tot kunst verheven. Je kunt de tijd zo rond 1400 helemaal voorstellen. Leuke details van een tijd waarvan het moeilijk is te achterhalen. Zeker op dit niveau. Van dit boek heb ik met volle teugen genoten.
January 9, 2020
Het beste Nederlandse non-fictieboek dat ik tot nog toe heb gelezen.

De basis voor dit boek is het leven van de middeleeuwse edelman Jan van Brederode. Die begon als belangrijke vazal van de graaf van Holland, met onder meer een hoofdrol bij de Hollandse pogingen tot het veroveren van Friesland, wat een beetje de middeleeuwse versie van Afghanistan werd. Om nog meer macht te krijgen huwde hij met Johanna van Abcoude, maar zijn schoonvader vroeg daarvoor zo een grote bruidsschat, dat Van Brederode in de financiële problemen raakte. Schoonvader had blijkbaar een hekel aan hem, want die bleef keihard volharden in innen van het geld.

De oplossing was dat Van Brederode het klooster in ging. Daar vertaalde hij een Frans boek, met de nodige eigen toevoegingen. Hij had schrijftalent en was i.t.t. tot de 'echte' monniken bovendien bekend met de spreektaal, waardoor het meest levendig geschreven Nederlandse boek van de periode is.

Toen zijn schoonvader doodging, dacht Van Brederode slim te zijn door uit het klooster te gaan en de erfenis op te eisen, maar dat lag politiek en theologisch erg gevoelig. Van Brederode veroorzaakte een internationale rel, die tot in Rome en de Sorbonne werd uitgevochten, met Van Brederode uiteindelijk als grote verliezer.

Hij werd daarop maar huurling (veel andere opties waren niet meer over) en sneuvelde bij de Slag om Azincourt aan Franse zijde. De Engelse koning wilde hem niet inhuren vanwege die kloosterrel.

Dat is op zich allemaal al ontzettend interessant, maar Van Oostrom gebruikt elk onderdeel om inzicht te geven in de middeleeuwse samenleving. Van Brederode was een Hoek, maar hoe zat het met die Hoekse en Kabeljauwse twisten? Van Oostrom legt het uit. Hoe ging zo een oorlog tegen de Friezen nou? Van Oostrom legt het uit. Wat waren (of zijn, ze bestaan nog) de kartuizers? Van Oostrum legt het uit. Wat deed een huurling? Van Oostrum legt het uit. Bovendien vertelt Van Oostrum altijd hoe we het weten, waarom we het weten en ook wat we niet weten. Dat allemaal zeer levendig en helder verteld, wat met al die feodale heren en hun constant wisselende verbonden een hele prestatie is.

Van Oostrom schrijft zo goed dat zelfs het hoofdstuk op het einde dat zich specifiek richt op de verantwoording en de bronnen een plezier is om te lezen. (Er is ook een website met extra achtergrondinformatie: www.nobelstreven.nl.)

Ik las het als ebook op de Kindle, wat als nadeel heeft dat alle illustraties erg klein en in zwart-wit zijn. Niet onoverkomelijk, maar wel zonde bij de afbeeldingen van de mooie handschriften.
Profile Image for Wouter.
277 reviews17 followers
January 9, 2020
In Nobel streven reconstrueert Frits van Oostrom het leven van ridder Jan van Brederode (c. 1372-1415), een van de meest kleurrijke personen uit de Nederlandse laatmiddeleeuwse geschiedenis. Hoewel hij (vanwege zijn onorthodoxe levenswandel) een van de beter gedocumenteerde historische figuren is, blijven er uiteraard veel onduidelijkheden rondom zijn persoon bestaan, iets dat de auteur vakkundig weet te ondervangen door het leven van zijn hoofdpersoon te voorzien van een uitgebreid historisch kader waarbij de lotgevallen van het Huis Van Brederode bijzondere aandacht toekomen.

Toch bevredigde het boek niet. Hoewel Jan van Brederode een fascinerende figuur was, beginnen naarmate het boek vordert Van Oostroms terzijdes en reflecties op zijn onderzoek steeds meer het narratief van het boek te overvleugelen. Het eerste is aanvankelijk nog wel te verdedigen (al vraag ik me af waarom een volstrekt laterale figuur als John Hawkwood uitgebreid (sterker nog, überhaupt) besproken wordt), maar het tweede irriteert des te meer omdat de auteur ervoor gekozen heeft geen voetnoten en bibliografie op te nemen ('te raadplegen via een website' - voor zolang deze online te raadplegen is). In plaats daarvan vormen de laatste twee hoofdstukken een curieuze mengeling van metadiscussies over onderzoek, bronnen en interpretaties; wikipediaanse opsommingen van korte feitjes over tientallen telgen uit het geslacht van Brederode na Jan; besprekingen van andere niet voor het verhaal van Jan ter zake doende figuren uit meer recente eeuwen; en suggesties van de auteur om het leven van Jan van Brederode in romanvorm te gieten in plaats van in deze vorm te presenteren (om maar niet te spreken over alle 'what ifs'-terzijdes). Het is informatie die weinig toevoegt aan de reconstructie van het leven van de hoofdpersoon zelf, en je zou deze informatie vooral verwachten als anekdotes in lezingen in plaats van in het boek. Mij stoorde het enorm, en het deed afbreuk aan de kwaliteit van de eerste vijf hoofdstukken, die wat mij betreft zonder de laatste twee hadden moeten worden gepubliceerd, maar dan mét voetnoten en bibliografie.*

*Ter vergelijking: De laatste twee hoofdstukken (80 pagina's!) deden mij sterk denken aan overbodige napraatprogramma's op televisie waarbij alles wat kort tevoren te zien was uitgebreid wordt herhaald en van commentaar voorzien (van Wie is de mol/Moltalk en Heel Holland Bakt/Smaakt naar Meer tot Expeditie Robinson/Eilandpraat en Temptation Island/Temptation Talk).

PS Ik weerhoud me er trouwens van te fulmineren over het citeren van Carlo Ginzburg in het Engels. Want boy, daar vind ik óók wat van.
Profile Image for Henk Roi.
47 reviews
March 12, 2018
Een intrigerende beschrijving van het leven van Jan van Brederode. Geboren ridder, Heer van Brederode, adviseur en legerleider van de Graaf van Holland, kartuizer monnik en tenslotte huurling die sterft op het slagveld van Azincourt. Bij neerlandici is Jan van Brederode bekend van Des Coninx Summe, een virtuoze Middelnederlandse hertaling van het Oudfranse La Somme le Roi. Het is bewonderenswaardig hoe Van Oostrom de lezer weet mee te nemen naar de 14e en 15e eeuw en die tot leven weet te wekken door als een detective het leven van Jan van Brederode uit te pluizen. Dat daarbij allerlei (noodzakelijke) zijpaden worden betreden, heeft geen gevolg voor de vaart waarmee het verhaal verteld wordt.
Profile Image for Nancy.
932 reviews39 followers
October 18, 2018
Finished: 18.10.2018
Genre: history
Rating: A+++
Shortlist Libris Literature Prize 2018
Best History book
Language: Dutch
Conclusion:
If you love history AND a great narrative
...this is the book!
I hope it will be translated into English soon
Until then ....here is an impression of great
scholarly rigor !

Review


Profile Image for Elisa Goudriaan.
Author 4 books28 followers
February 7, 2018
Prachtig geschreven boek, dat een inkijkje biedt in een fascinerende wereld rond het jaar 1400.
Profile Image for Gerbrand.
308 reviews11 followers
September 16, 2020
“In families zoals Brederode was het schaken met bezit, posities en privileges tot levenskunst verheven.”

Als je meer wil weten over het leven van met name de adel eind 14e begin 15e eeuw dan is dit boek zeker een aanrader. Een reconstructie van het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van Jan van Brederode (ca. 1372 tot 25 oktober 1415). De 7e heer van Brederode. Je moet wel eerst door 40 pagina’s voorgeschiedenis met veel namen voordat Jan ter wereld komt in kasteel Santpoort. Het boek is niet altijd even makkelijk te lezen mede doordat het soms wel erg academisch en feitelijk is. Van Oostrom is zich daarvan bewust:

“[…] wat wij wel het meeste missen, bij alle feitenkennis over onze personages: hun beleving. Hun levensloop laat zich betrouwbaar achterhalen, maar naar hun innerlijke leven blijft het gissen. Wie zoiets onverteerbaar vindt, kan overigens de Middeleeuwen beter mijden. Dit is nu eenmaal de wolk van niet-weten die haar schaduw werpt over vrijwel alle mediëvistiek: de intieme dimensie komt nagenoeg altijd te kort.”

Aan het eind van het boek, in het hoofdstuk Feit en Fictie, geeft hij een in een pagina een voorzet voor een non-fictie roman over Jan van Brederode. Erg aardig gedaan. Per Olov Enquist (of Hella Haase zoals hij zelf in een interview suggereerde) had er wel wat moois van kunnen maken!
Het nawoord is verdeeld over 2 hoofdstukken, Feit en Fictie en Nageschiedenis, en beslaan zo’n 100 pagina’s! Leuk misschien voor vakgenoten en studenten. Maar wat mij betreft had dat wel wat korter gekund. Bijvoorbeeld die 6 pagina’s over de vijfjaarlijkse maskerade in Leiden in 1900 kunnen er zo uit.

Nog een opmerkelijk citaat dat gaat over Willem, de broer van Jan:

“Het huwelijk tussen Willem en Margriet, gesloten in gemeenschap van goederen, betekende voor Brederode dringend gewenste uitbreiding van bezit en allerhande nieuwe inkomsten […]. En natuurlijk zag men van weerskanten uit naar vitaal nakomelingschap. Op perkament zag het huwelijk er met dit alles evenwichtig uit. Met dien verstande dat Margriet in de oorkonde zoals gebruikelijk jonckfrouwe heet, maar dat uit andere bronnen vaststaat dat zij ten tijde van de huwelijkssluiting hoogstens drie jaar oud kan zijn geweest. Haar echtgenoot was omstreeks drieëntwintig: het moest zelfs voor middeleeuwse begrippen een ongemakkelijke ceremonie zijn geweest voor het altaar. Dat dit huwelijk nog vele jaren kinderloos zou blijven, werd blijkbaar ingecalculeerd.”

Vooruit nog een, omdat deze net zo bizar is. Over Walraven, een andere broer van Jan:

“[…] Walraven ontpopte zich tot steunpilaar van zowel Willem VI als Jacoba van Beieren. Hij was eervol getuige toen op 1 augustus 1417 te Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen de huwelijkse voorwaarden werden bezegeld tussen Jacoba van Beieren, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland (en nog veel meer), en Jan IV, hertog van Brabant en Limburg (en nog veel meer). Jacoba was zestien, en reeds weduwe van Jan van Touraine, Jan IV was veertien. De dispensatie van de paus stond weliswaar nog uit - de verloofden waren volle neef en nicht - maar die zou stellig komen. Dat was tenslotte ook gelukt bij Jacoba en Jan van Touraine, eveneens haar volle neef.” (Jan overleed in april 1417 op achttienjarige leeftijd. Zij verloofden zich toen Jan zeven was en Jacoba vier!)

PS. Met betrekking tot de titel. In vroeger woordgebruik was nobel een aanduiding voor iemand van aanzienlijke afkomst. Het is echter tevens een munteenheid in die tijd, en daarmee wordt regelmatig eens afgerekend in dit boek.
Profile Image for Max.
380 reviews
February 9, 2019
Zo kan geschiedenis dus ook verhaald worden: spannend, intrigerend, verklarend. Van Oostrom heeft een boek geschreven over Jan van Brederode, een veertiende eeuwse nazaat van de oude (Noord-)Hollandse adel van Brederode die een leven leidde dat hem voerde naar het centrum van de macht in Den Haag in die tijd, via een min of meer gedwongen leven als kloosterling in een karthuizerklooster tot het eindigen als huurling in dienst van de Franse koning Karel VI op het slagveld van Azincourt in 1415. Een geweldig boek dat ik iedereen kan aanraden.
55 reviews1 follower
August 2, 2018
Vermakelijk boek over het turbulente leven van ridder Jan van Brederode. Naast de levensloop en familiebanden komt ook de maatschappelijke situatie veelvuldig aan bod. Leuk zijn de extra bladzijden over de totstandkoming van informatie die gebruikt werd in het boek en Jan's erfenis als schrijver.
Profile Image for mcq.
80 reviews
November 26, 2018
Bijzonder dat het persoonlijke verhaal van iemand uit de 14e/15e eeuw zo is overgeleverd. Enorm rijke beschrijving van een bijzonder leven. Dit boek geeft niet alleen een inkijk in het leven van Jan van Brederode maar geeft je ook een mooi beeld van de middeleeuwse gang van zaken.
Profile Image for Bruno Pauwels.
82 reviews28 followers
August 23, 2022
De middeleeuwse adel was gelovig maar ook heel materieel. Families bezaten rechten op gronden, taksen, evenementen, enzovoort. Nadeel van dit luxueuze leven was dat ridders verplicht waren om mee te vechten wanneer hun leenheer dit vroeg.

Via allerlei machinaties (huwelijken, politiek, oorlog) probeerden de grote families hun bezit uit te breiden. Het leven van een lid van de adel stond zo in dienste van de familie.

In dit boek wordt het leven van Jan van Brederode gereconstrueerd. Na grondig bronnenonderzoek wordt de neergang van Jan verklaard vanuit het perspectief van de familiestrategie. Als hoofd van de familie lijkt zijn leven voorspoedig te verlopen, maar al gauw doemen er donkere wolken aan de horizon. Jan heeft een veeleisende schoonvader, waardoor hij veel schulden maakt. Bovendien kan het koppel geen erfgenaam verwekken. De gok om dan maar een stap opzij te zetten en in het klooster te treden ten gunste van een broer draait verkeerd uit. Jan eindigt als huurling, omdat hij zijn familie niet meer van nut is en sneuvelt uiteindelijk in Azincourt.

Indrukwekkende reconstructie van de levensloop van een mens die ongeveer 600 jaar geleden leefde.
Profile Image for Bram.
100 reviews
November 13, 2019
Ik ben geen historicus en heb nog nooit een boek gelezen wat zelfs dicht in de buurt van dit genre komt, maar ik heb me veel meer vermaakt dan ik had verwacht. Ik moet eerlijk zijn dat ik een aantal van de minder verhalende paginas "minder aandachtig" gelezen heb, maar de kern van het verhaal heeft me geboeid tot het einde.
Profile Image for Maaike van Stratum.
96 reviews6 followers
Read
March 23, 2022
Ik heb mijn best gedaan, en het was ook niet heel vervelend, maar ik kwam toch niet echt door de eindeloze juridische conflicten en vage territoriale oorlogjes heen. Misschien dat ik het nog eens uitlees, dan kan ik beginnen bij het hoofdstuk Kartuizers.
Profile Image for Alex Knipping.
215 reviews3 followers
January 12, 2019
Het is een historisch werk, maar dit boek leest als een roman. Het leven van Jan van Brederode levert ook voldoende ‘avontuur’ op voor een roman, maar tegelijkertijd zou de kritiek kunnen zijn dat er wel erg veel avontuurlijke wendingen in zitten. En zo zie je maar weer: de werkelijkheid is soms onwerkelijker dan wat iemand in een roman zou willen (durven?) beschrijven.
Jan van Brederode wordt in een adelijk geslacht met een ‘smetje’ (vanwege een bastaardafkomst voert de familie in het wapen een zogenaamde barensteel) en hij lijkt een zonnige toekomst tegemoet te gaan. Hij raakt als leenheer van de graaf van Holland betrokken bij veldtochten tegen Drenthe en Friezen, kiest partij in de Hoekse en Kabeljauwse twisten en raakt op die manier in nogal wat strijd verwikkeld. Een dreigende kinderloosheid verlokt hem (waarschijnlijk) tot een gevaarlijke bedevaart naar Ierland, een tocht die echter letterlijk vruchteloos blijkt. Jan raakt financieel in de problemen en treedt als convert (lekenbroeder) in een kartuizer klooster. Daar vertaalt hij een werk vanuit het Frans naar het Middelnederlands en doet dat met een zwierig en beeldend taalgevoel. Hij laat bij die vertaling ook iets van zijn innerlijke onrust en angst voor de Duivel zien. Om de familie-erfenis veilig te stellen treedt hij uit het klooster en eist de erfenis op, wat jammerlijk mislukt. Hij speelt hoog spel, wat leidt tot gevangenisstraf. Uiteindelijk kiest hij voor een (eervol) huurlingenbestaan en probeert zich aan te sluiten bij de troepen van de koning van Engeland, die een veldtocht start tegen de Franse koning. Hij wordt geweigerd, vanwege zijn uittreding uit het klooster en dan besluit Jan zijn diensten aan te bieden aan de koning van Frankrijk. Dat wordt hem noodlottig, want in 1415 laat hij op het slagveld van Azincourt het leven. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.
Frits van Oostrom reconstrueert het leven van Jan van Brederode met minutieuze aandacht en na vergelijken van alle bronnen die voorhanden zijn. Hij gaat bijna als een historisch detective te werk, maakt hypothesen die hij verwerpt of bevestigt en zo komt het leven van Jan tevoorschijn uit de nevelen van de geschiedenis. Er blijven hier en daar twijfels over de exacte feiten en daar is van Oostrum eerlijk over. Het is verbazingwekkend hoezeer iemand uit de late middeleeuwen zozeer tot leven kan worden geroepen. Een prachtig boek dat terecht de Libris geschiedenisprijs van 2018 kreeg.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Bram.
62 reviews3 followers
February 25, 2018
Een prachtig boek over het dramatische en avontuurlijke leven van Jan van Brederode. Meeslepend en inlevend verteld beleeft de lezer het verhaal dat in de 14e eeuw speelt als een 21e eeuws epos. Het is spannend, afwisselend en op een heel prettige manier leerzaam De ruïne van Brederode bij Santpoort ken ik uit mijn jeugd omdat ik daar in de buurt opgegroeid ben. De volgende keer dat ik er ben zal ik het met andere ogen zien.
Profile Image for Mathijs Loo.
Author 3 books9 followers
September 21, 2019
Frits van Oostrom is instaat aan de hand van de beschikbare bronnen een redelijk compleet beeld te schetsen van de opmerkelijke levenswandel van Jan van Brederode. Zijn historische narratief wordt geflankeerd door makkelijk leesbaar commentaar waardoor de uiteenzetting van de vele feiten weet te boeien. Dit gecombineerd met ondersteunende afbeeldingen en kaarten heeft Van Oostrom een klein pareltje geschapen voor de Nederlandse medievistiek.
Profile Image for Tony DeHaan.
163 reviews
July 20, 2018
The life and times of the knight Jan van Brederode (ca. 1372 - 1415): his continuous money trouble, the inability to produce a male heir, his fall from grace, and his death at Agincourt. Beautifully written, but there is some debate whether the events described in this book after his death, are entirely true.
Profile Image for Peter Blok.
42 reviews2 followers
January 17, 2018
Zeer goed geschreven, spannend verhaal over ridder Jan van Brederode. Gaat over veel meer dan alleen zijn geschiedenis maar beschrijft ook heel goed de politieke en sociale context in de 14e en 15e eeuw.
Profile Image for Wilco.
216 reviews2 followers
October 9, 2019
Goed geschreven verhaal over het bizarre leven van Jan van Brederode, begin 15e eeuw. Bijzonder dat zoveel gereconstrueerd is uit die tijd.
146 reviews1 follower
March 1, 2019
I picked this up in the book store at the station, because I had to wait half an hour. The description sounded interesting: the story of a knight that rose to power, became a monk, left the monastery again, tried to break his wife out of the nunnery and died a disgraced mercenary in the battle of Azincourt on St Crispin day (Agincourt, famous for the Shakespeare play Henry V)
This is a serious historical work. But you would never know it, because it is written so well. It is so pleasant to read, and at times it is even funny. But the writer is a very serious researcher, and he has done a LOT of research and found all kinds of interesting documents. Which allows him to view some of the facts of the knight in question's life from different perspectives. Helping him to postulate what he thinks is the most likely version of the facts.
I never really thought about the family Brederode or had even heard of the knight in question, Jan van Brederode, but I found the story really fascinating. One of the central pieces of evidence in the book is the text that he translated from French into Middle Dutch while he was in the monastery. I did not know about this text before, but now I kinda want to read it. Even when I won't be able to because Middle Dutch isn't quite Dutch. I am sure my father would have studied this though and I'm a bit sad I didn't know about this when he was still alive and we could have talked about it.
If you enjoy history and have a fondness of the Middle Ages, and languages I would recommend this book wholeheartedly.
13 reviews4 followers
March 6, 2019
Heerlijk boek dat echter iets van zijn kracht verloor in de laatste 40 pagina's (de nageschiedenis) wat plichtmatiger aanvoelde. Maar gezien dat gedeelte feitelijk los staat van zijn hoofdverhaal alsnog vijf sterren.

Door zijn boeiende manier van schrijven werd ik meegezogen in dit verhaal, een van de redenen dat ik maar een paar dagen nodig had voor het lezen van dit boek. Als historicus en archivaris vielen mij zijn aandacht voor oorspronkelijke bronnen op, zijn getoonde twijfel bij de beoordeling ervan en de verhalen die hij vertelde over zijn zoektocht langs deze bronnen naar sporen van het verleden. Zijn enthousiasme is van de pagina's te lezen en werkt erg aanstekelijk. Aanrader voor de neerlandicus die historische context zoekt en de historicus met een interesse voor oude handschriften. En natuurlijk iedereen die houdt van een spannend en goed beschreven ridderverhaal.
Profile Image for Klaas Bisschop.
183 reviews1 follower
November 5, 2019
Het bewogen leven van Jan van Brederode wordt in een onderkoelde licht humoristische stijl beschreven door van Oostrom, compleet het wetenschappelijke speurwerk naar en door alle historische bronnen heen.
Het wordt een casus-Brederode vol beeldende details en verrassende verbanden die niet alleen een levendig beeld geven van Jan en zijn familie maar ook hun plaats in de Nederlandse middeleeuwen en die middeleeuwen zelf.
Personages en situaties vol hartstochten en verlangens, vol vriendschap en verraad, vol principiële stellingnames en opportuun gekonkel.
Het boek leest als een detective- en rechtbankthriller, een streek- en familieroman en, uiteraard, als een ridderroman in één. Bravo!
Profile Image for Huub.
175 reviews1 follower
August 21, 2021
Ik heb enorm genoten van dit boek. Behalve een vlot geschreven biografie van een ridder uit de 14e eeuw (Hoeks-kabeljauwse twisten, 100 jarige oorlog, graven en hertogen, Friezen en dooien) bevat het ook een uitgebreide meta-historie. Waarop is dit boek gebaseerd,waarom trekt de schrijver bepaalde conclusies, hoe werkt de interpretatie van Middelnederlandse teksten?
Een boek om te herlezen,en ook de bijbehorende website te bestuderen

Must Read voor iedere geschiedenis of letterkunde liefhebber
Profile Image for Jorg.
128 reviews
March 27, 2019
Wat een absoluut topboek. Reclame voor de (middeleeuwse) geschiedwetenschap. Hoe Van Oostrom er in slaagt om historische bronnen zo lichtvoetig samen te weven tot zo'n leesbaar boek is echt fantastisch. Daar kunnen veel, meer post-modern geschoolde, historici nog een puntje aan zuigen.

Een aanrader - ook voor niet-historici.
Displaying 1 - 30 of 44 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.