Jump to ratings and reviews
Rate this book
Rate this book
nan

439 pages, ebook

Published April 1, 2017

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Ellen Gerretzen

6 books6 followers
Aka: Ellen G.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
6 (24%)
4 stars
13 (52%)
3 stars
4 (16%)
2 stars
1 (4%)
1 star
1 (4%)
Displaying 1 - 9 of 9 reviews
Profile Image for Joop Liefaard.
247 reviews9 followers
April 27, 2017
Voormalig hoofdcommissaris Wolfgang ontvangt van zijn vroegere collega van de moordbrigade Claus Rehberg een email waarin deze hem vraagt te willen helpen bij een onderzoek dat op een dood spoor is geraakt. Het gaat om een moord die is gepleegd op de Joodse begraafplaats in Weissensee-Berlijn. Wolfgang vertrekt naar de stad waar hij jarenlang werkzaam is geweest maar daar krijgt hij te horen dat het beter is dat hij zich niet met het onderzoek bemoeit. Er staan grote belangen op het spel die het voor de chef van de moordbrigade onmogelijk maken Wolfgang in te huren. Daarom gaat hij zelf op onderzoek uit waarbij hij geholpen wordt door de ambitieuze politievrouw Esra Günermengi, zijn vriendin Gitta en de mysterieuze journalist Christov Krug. Wanneer er kort na elkaar twee vrouwen worden vermoord en Wolfgang steeds dichter bij de oplossing van de Weissenseemoord komt, bevinden hij en een aantal mensen in zijn directe omgeving zich plotseling in groot gevaar.

Ellen G. (pseudoniem voor Ellen Gerretzen) debuteerde in 2011 met de thriller Bloedbruiloft met hoofdcommissaris Wolfgang van de Berlijnse moordbrigade als hoofdpersoon. Na Manzanilla (2014), het vierde boek in de serie was het een tijdje stil rondom Ellen Gerretzen en Wolfgang maar met het verschijnen van Zerk is er een einde gekomen aan het lange wachten.

Ellen Gerretzen heeft met haar frisse en compacte schrijfstijl een prachtige en zorgvuldig opgebouwde thriller geschreven. Zerk is opgedeeld in 146 hoofdstukken en kent verschillende perspectieven en verhaallijnen. Er gebeurt veel in het verhaal en moeiteloos schakelt Ellen Gerretzen van de ene scene naar de andere zonder bij die wisselingen veel overgangstekst te gebruiken. Je valt van de ene actie in de andere en dat geeft een enorme vaart aan het verhaal. Ellen Gerretzen voert hierbij een strakke regie waardoor het overzicht nergens verloren gaat. Snelheid gaat vaak ten koste van diepgang maar dat effect treedt in Zerk niet op. Dat komt met name door de personages die herkenbaar en beeldend worden beschreven. Ellen Gerretzen vertelt de verhalen over hoe hun levens hen gevormd hebben tot de mensen die ze nu zijn en hoe dat weerspiegeld wordt in hun huidige doen en laten. Het maakt het verhaal krachtiger en authentieker en voegt emotie toe, zoals bijvoorbeeld het verhaal van Esra.

Zerk is vanaf de eerste pagina erg boeiend. Er zijn veel plotwendingen en het decor is internationaal. Ellen Gerretzen heeft de plaatsen die in het verhaal voorkomen zelf bezocht en dat leidt tot treffende sfeertekeningen. Het verhaal is geloofwaardig en eindigt met een daverende finale. Hoewel alle puzzelstukjes op hun plaats vallen is er aan het einde genoeg stof over voor een vervolgthriller.

Zerk is een boeiende, spannende en overtuigende thriller waarmee Ellen Gerretzen laat zien dat zij een uitstekend en getalenteerd misdaadauteur is; een schrijfster die de Nederlandse thriller naar een hoger niveau heeft getild. Zerk is daar een overtuigend bewijs van en daarvoor verdient zij alle lof. Ik heb beduidend mindere thrillers De Gouden Strop zien winnen.
Profile Image for Els .
1,691 reviews30 followers
April 28, 2017
Voor mij het beste boek van de reeks. Het is een verhaal vol spanning en wendingen.
Profile Image for Chris Hendrickx.
208 reviews
April 28, 2020
Zerk is een beklemmende thriller die dreiging en obsessie ademt. Speelt zich merendeels af in Berlijn. Spannend tot het einde, waar gemakkelijk een vervolg op gemaakt kan worden.
Profile Image for Axelle Read.
17 reviews
April 28, 2017
Het nieuwe boek van Ellen G. is nog maar net uit en ik was benieuwd. Alhoewel ik niet hoog oploop met het hoofdpersonage Wolfgang zijn haar boeken zeker niet slecht. Er was vooruitgang in elk boek en dan vraag je je af : kan dit blijven doorgaan? Het antwoord is volmondig ja. Zodra ik het boek opensloeg, voelde ik een andere sfeer. Het was leuk dat we ook eens in het hoofd van de dader konden kijken, maar dat niet alleen. Wolfgang was niet langer de, voor mij dan, slappe dweil en ik was blij dat Gitta ook sterk aanwezig was. Het hele boek door hangt er een dreigende sfeer en allerlei wendingen en verwikkelingen vliegen je om de oren. Deze keer vond ik het ook een meer psychologisch boek en daar ben ik superfan van.
Door de korte hoofdstukken en de vlotte schrijfstijl ga je als een wervelwind door het verhaal/
Ik kan zeggen dat ik zeker het beste boek van de reeks vind en dat ik hoop dat de auteur in deze stijl nog verder schrijft. Bedankt Ellen, voor het leesplezier.
Profile Image for Kees van Duyn.
876 reviews6 followers
April 15, 2018
Al op haar dertiende jaar wist Ellen G(erretzen) dat ze een thriller wilde gaan schrijven. Ze las op dat moment haar eerste Agatha Christie en raakte verslingerd aan het spannende boek. Het heeft echter nog jaren geduurd voor ze haar droom werkelijkheid liet worden. Ze begon namelijk pas met schrijven nadat ze haar baan bij het UWV opzegde. Haar debuut, Bloedbruiloft, verscheen in 2011 en is het eerste deel van een serie met voormalig hoofdcommissaris Wolfgang als hoofdpersonage. Zerk is het nieuwste deel van de reeks en werd in april 2017 uitgegeven.

Hoewel hij sowieso al wilde, was een e-mail de belangrijkste drijfveer voor Wolfgang om terug naar Berlijn te gaan. Hier hoort hij van Claus, een oud-collega van de moordbrigade, dat ze vastzitten in een onderzoek. Op de grootste Joodse begraafplaats van Europa is op een familiegraf het lichaam van een man gevonden. Er wordt vermoed dat het om antisemitisme gaat, maar iedere aanwijzing ontbreekt. Wolfgang biedt zijn hulp aan die kan niet worden aangenomen. Maar hij kan het niet laten rusten. Vooral niet als in korte tijd twee vrouwen worden vermoord en de zaak zich dusdanig ontwikkelt dat Wolfgang er persoonlijk bij betrokken raakt.

Zerk. De vijfde Wolfgang heeft een niet alledaagse titel. Toch is deze prima gekozen, want in het begin van het verhaal wordt op een familiegraf het lichaam van een man gevonden en later zullen grafstenen ook een rol van betekenis hebben. Een andere titel zou daarom niet denkbaar zijn geweest. De auteur, en mogelijk ook de uitgever, hebben hier zorgvuldig over nagedacht. Dat Gerretzen niet zomaar iets schrijft, is heel goed te merken. Ze heeft overal aandacht aan besteed. Dat blijkt onder meer uit de beeldende en levensechte beschrijving van plaatsen als Berlijn en Antwerpen, maar ook uit de gedetailleerde omschrijving van het interieur van enkele lokale kroegen.

Ellen Gerretzen weet het voor elkaar te krijgen dat het verhaal de lezer vanaf de allereerste bladzijde intrigeert. In het cursief zijn het de gedachtespinsels van de moordenaar en in korte, of zelfs ultrakorte, hoofdstukken is het het verhaal dat vanuit het perspectief van de belangrijkste personages wordt verteld. De persoonlijke problemen die ieder van hen heeft, maken dat Zerk meer diepgang heeft dan de reguliere politiethriller. Daarnaast schuwt de auteur ook maatschappelijke onderwerpen niet, want het groeiende antisemitisme, dat de laatste jaren steeds actueler wordt, is een belangrijk onderdeel van het verhaal.

De korte hoofdstukken zorgen ervoor dat het verhaal een hoog tempo heeft. Hierdoor wordt de spanning vaak al verhoogd. Dat wordt in Zerk versterkt doordat een aanzienlijk aantal hoofdstukken eindigt met een cliffhanger, maar ook door de veelvuldig voorkomende, en dus verrassende, plotwendingen. Toch was het op een gegeven moment niet moeilijk om te voorspellen wie er uiteindelijk als moordenaar ontmaskerd zou gaan worden. Dit te weten, heeft overigens geen enkele invloed op het beleven van het verhaal. Dat blijft zonder meer boeien.

Ondanks dat Zerk het vijfde deel in een reeks is, staat het verhaal op zichzelf en kan het boek goed afzonderlijk van de andere gelezen worden. Er zijn echter wel enkele kleine verwijzingen naar de eerdere boeken. Ook merk je aan de vaste personages dat ze in die eerdere boeken een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Om dit beter te kunnen plaatsen, is het aan te raden ze op volgorde te lezen. Wordt dit niet gedaan, dan is er helemaal niets aan de hand. Want Zerk, dat vast en zeker een vervolg zal krijgen, is een vakkundige en sterk geschreven thriller van een auteur die nog te weinig bekendheid geniet.
Profile Image for André.
2,458 reviews12 followers
July 23, 2023
Citaat : ‘Ik weet waarom je hier bent, Wolfgang, en ik ben bang dat het ditmaal niet gaat.’ Ze hief haar handen, palmen omhoog. ‘Deze handen zijn gebonden. De vorige keer had ik je al niet mogen inhuren, dit keer is het onbespreekbaar. Te veel ogen zijn op ons gericht, het is bekend dat je inmiddels privédetective bent. De pers houdt ons nauwlettend in de gaten en de berichtgeving is niet bepaald positief. Er zijn partijen die ons onder druk zetten, onze competentie in twijfel trekken en het inhuren van een externe detective zou dat idee bevestigen. Zie je de krantenkoppen al voor je?’
Review : Op Europa's grootste Joodse begraafplaats in Berlijn-Weissensee wordt een man vermoord aangetroffen op zijn eigen familiegraf. De Moordbrigade is het spoor naar de dader bijster. Een journalist onderzoekt een mogelijk antisemitisch motief en geeft daar nogal scherpe berichtgeving over . Voormalig hoofdcommissaris Wolfgang, die revaliderend is van een ingreep met chemokuur, raakt geïntrigeerd en biedt de Moordbrigade zijn diensten aan. Maar hij moet zich afzijdig houden, want de onthullingen van de journalist zijn ingeslagen als een bom. De Weissenseemoord is een heet politiek hangijzer geworden. Onverwacht raakt Wolfgang toch betrokken bij de zaak. Als kort na elkaar twee vrouwen worden vermoord, is dat nog maar de start van een reeks verwikkelingen die al snel zijn persoonlijke levenssfeer en die van enkele dierbaren, binnendringen. Hij raakt betrokken bij het onderzoek naar de moord op de begraafplaats, samen met Claus en Esra van het LKA. En ook de pittige kroegbazin Gitta en haar vriend Siegfried de taxidermist, personages uit eerder werk, komen weer volop in beeld.Enkele andere personages van zeer diverse pluimage maken een kleurrijk sfeerbeeld compleet. Zerk is een sterk beklemmende thriller die van meet af aan onder je huid kruipt. Met het zalige aroma van “Manzanilla” nog in mijn hoofd ben ik aan Zerk begonnen en andermaal heeft Ellen Gerretzen me met haar vakkundigheid maximaal doen genieten. Er zit in Zerk alles wat je van een stevige thriller mag verwachten maar daarnaast heeft ze ook de nodige aandacht voor het literaire en sociale aspect. Ze is een vaardige stiliste en heeft een knap taalgebruik. Ook durft ze actuele thema's aan te snijden zoals alcoholisme, faalangst, bewust gekozen kinderloosheid enz. die ze heel knap in het geheel weet te verwerken. Ze kan zich ook benijdenswaardig geloofwaardig in de denkwereld van een psychopaat en seriekiller verplaatsen. Het verhaal van “Zerk” is ongemeen boeiend en tegelijkertijd ook een aangename leeservaring.
20 reviews
January 30, 2019
Ik begrijp niet dat dit boek4.14 heeft
Karakterloze personages en een plot dat op niets trekt
Sorry maar niets voor mij
Displaying 1 - 9 of 9 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.