Jump to ratings and reviews
Rate this book

Kırmızı Cumartesi - Faili malum Bir Cinayetin Anatomisi

Rate this book
"Coğrafya kaderdir" der İbn-i Haldun. İnsanlar yaşadığı yerleri ve şartları seçemezler. İçine doğarlar. Ortadoğu, tarih boyunca hep bir keşmekeşi, hep tarifsiz bir acıyı, karanlık bir kederi, hiç bitmeyen ölümü, kan deryasını, katı töreleri ve siyasal mücadeleyi çağrıştırır.

Tahir Elçi, Cizire Botan'da doğdu ve 1991'de faili meçhullerin, baskının ve işkencenin doruk noktasına çıktığı yıllarda avukatlığa orada başladı. Vicdan sahibi bir Kürt olarak halkının yaşadıklarına kendisini vakfetti.

Onları belgelemeye, karanlık güçlerin hukuk dışı referanslara dayalı uygulamalarını mahkûm etmeye çalışırken JİTEM tarafından gözaltına alınıp ağır işkencelere maruz kaldı, hedef haline geldi, sık sık ölüm tehdidi aldı. Cizire'den Diyarbakır'a geldi. Cesurlar her zaman zalimlerin korkulu rüyası olmuşlardır.

Herkes Tahir Elçi'yi öldü diye bilsin. O, su ve zaman geçirmez sandukadadır. Bir gün ansızın karşımıza çıkacak ve beraberindeki faili meçhule giden cesur insanlar ordusuyla tüm kötüleri yenecek, bu ülkeye adaleti ve özgürlüğü getirecektir."

128 pages, Paperback

First published January 1, 2016

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Kaan Göktaş

7 books6 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
0 (0%)
4 stars
0 (0%)
3 stars
2 (100%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
No one has reviewed this book yet.

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.