Jump to ratings and reviews
Rate this book

Oldu da Bitti Maşallah: Tarih, Din, Etik ve Çocuk Hakları Açısından Sünnet

Rate this book
Yaşadığımız toplumun ve bu toplumdaki hakim inanış biçiminin ana ritüellerinden biri olan sünnetin tarihsel ve dinsel kökeninin ortaya konulduğu bu çalışmada, sünnet olgusu ve bu olgu temelinden ortaya çıkan algılar-inanışlar tartışılmaktadır.

İşte bu tartışmanın karşımıza çıkardığı bazı sorular;
Sünnet anaerkil Afrika kabilelerinde nasıl doğdu? Sümerlerde ne şekildeydi? Sünnet; insan kurban etme ritüelinin yumuşatılmış bir hali olarak organ kurban etme ritüeli midir? Mısır'a nasıl girdi? Tevrat'a nasıl yazıldı? Musa'nın Mısır'dan çıkardığı köle ve mahkûmlar neden sünnetliydi? Muhammed Peygamber sünnetli miydi? "Doğuştan sünnet" söylentisinin aslı nedir?.. 50 yaşında müslüman olan Halife Ömer'den, 7 yaşında müslüman olan Ali'ye, Muhammed'in erkek çocuklarından, evlatlığı ya da torunlarına, ilk müslümanların neden hiç biri sünnet olmadı? İslam geleneğine sünnet nasıl ve neden girdi?

Ayrıca sünnetin teolojik açıdan tartışması, "Tanrı insanı mükemmel bir formda yarattı" esasından yola çıkarak yapılıyor...

İnsan hakları, çocuk hakları, hasta hakları ve tıp etiği açısından da sürdürülen tartışma, modern tıbbın sünnete bakışını ve kadın sünneti olgusunu da okur cephesine taşıyor.

160 pages, Paperback

First published January 1, 2013

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Kaan Göktaş

7 books6 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1 (25%)
4 stars
2 (50%)
3 stars
1 (25%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Read
July 20, 2020
Sünnet konusunu tarihsel olarak ele alıp, semavi dinlerdeki yerinden! bahsettikten sonra, insan hakları, çocuk hakları, hasta hakları üzerinden de hukuksal boyutunu inceleyerek bitiriyor yazar. Ek olarak da Nil Gün ve Edip Yükselden derlemeler ile okura veda ediyor.

İslamın sadece kuran üzerinden ele alınması gerektiği, hadislerin kaynak kabul edilemeyeceği fikirlerine geniş yer verilmiş olması, yoğun Edip Yüksel etkisini belli ediyor. Ancak sünnet operasyonunun kuranda yerinin olmadığı ve uydurma hadislerle İslama monte edildiğinin izahatı da başka türlü verilemez.

Siz de sünnet olduysanız kızıyorsunuz, ülkede en azından kadın sünneti olmadığına şükrediyorsunuz, çevrenizde varsa henüz sünnet olmamış erkek çocuk, acaba kurtarabilir miyim düşüncesine kapılıyorsunuz. Tabii ki tek yapabileceğiniz, ebeveynlerin kitaba ve kaynakça bölümüne göz atmalarını sağlamaktan ibaret.

Biraz vaktiniz var ise tek oturuşta kolayca bitirilebiliyor.
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.