Jump to ratings and reviews
Rate this book

A History of the Crusades #1

Istoria cruciadelor: 1.Cruciada I și întemeierea Regatului Ierusalimului

Rate this book
„Elaborată cu mai bine de o jumătate de secol în urmă, lucrarea savantului britanic rămâne astăzi un reper fundamental pentru orice lucrare care îşi propune să trateze unul sau mai multe aspecte ale istoriei cruciadelor. Asemenea fortăreţelor cruciate din Ţara Sfântă pe care le-a descris admirabil, lucrarea lui Steven Runciman este un monument. Cu greu ar mai îndrăzni astăzi un medievist, chiar şi unul care cunoaşte foarte bine sursele şi bibliografia istoriei cruciadelor, să mai elaboreze, de unul singur, o astfel de sinteză. Erudiţia autorului este copleşitoare, neexistând nici măcar un singur aspect, fie el minor, care să fie lăsat la o parte. Istoria politică şi militară, preponderent prezentă în paginile cărţii, se împleteşte cu capitole consistente despre viaţa economică, socială, culturală a Orientului Latin. Deopotrivă surprinde şi rămâne foarte greu de egalat abilitatea istoricului de a prezenta, într-o viziune echilibrată, felul în care contemporanii occidentali, bizantini, armeni, evrei, sirieni, musulmani au judecat şi au reacţionat la mutaţiile politice aflate în plină desfăşurare. Steven Runciman a încercat să-i înţeleagă pe oamenii epocii cruciadelor şi să le explice opţiunile. Chiar dacă a emis în unele cazuri judecăţi de valoare, a făcut-o nu din postura unui judecător care condamnă, ci a unui istoric care a înţeles că oamenii au deopotrivă calităţi şi defecte.“ (Ovidiu Cristea)

400 pages, Hardcover

First published January 1, 1951

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Steven Runciman

46 books175 followers
A King's Scholar at Eton College, he was an exact contemporary and close friend of George Orwell. While there, they both studied French under Aldous Huxley. In 1921 he entered Trinity College, Cambridge as a history scholar and studied under J.B. Bury, becoming, as Runciman later commented, "his first, and only, student." At first the reclusive Bury tried to brush him off; then, when Runciman mentioned that he could read Russian, Bury gave him a stack of Bulgarian articles to edit, and so their relationship began. His work on the Byzantine Empire earned him a fellowship at Trinity in 1927.

After receiving a large inheritance from his grandfather, Runciman resigned his fellowship in 1938 and began travelling widely. From 1942 to 1945 he was Professor of Byzantine Art and History at Istanbul University, in Turkey, where he began the research on the Crusades which would lead to his best known work, the History of the Crusades (three volumes appearing in 1951, 1952, and 1954).

Most of Runciman's historical works deal with Byzantium and her medieval neighbours between Sicily and Syria; one exception is The White Rajahs, published in 1960, which tells the story of Sarawak, an independent nation founded on the northern coast of Borneo in 1841 by the Englishman James Brooke, and ruled by the Brooke family for more than a century.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
763 (47%)
4 stars
546 (34%)
3 stars
234 (14%)
2 stars
33 (2%)
1 star
14 (<1%)

Loading...

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.