Jump to ratings and reviews
Rate this book

Gränsbrytarna - Den globala migrationen och nationalismens murar

Rate this book
Varför är det inte en självklarhet att alla människor ska få resa fritt?

Norma, Jamal och Abou har var och en lämnat allt för drömmen om ett värdigt liv. Som så många andra migranter i vår tid korsar de kontinenter. I Gränsbrytarna följer journalisten Erik de la Reguera dem på nära håll längs deras strapatsfyllda färder mot USA och Europa. Varvat med fältarbetet beskriver han migrationens historia. Han ser ett tydligt samband mellan de allt högre murarna och vår tids växande nationalism. I alla tider har de styrande försökt begränsa människors rörlighet, men aldrig har de geografiska gränserna varit så skarpa som nu.

Gränsbrytarna är en bok om några av vår tids stora frågor. Den utforskar vad som händer när gränser korsas. Även de inom oss.

"de la Regueras bok befinner sig i en egen klass bland allt som nu skrivs om gränsmurar och migranter – den högsta." Dagens Nyheter

"Det är ett oerhört bra reportage" Expressen

"Ett journalistiskt hjältedåd" Svenska Dagbladet

424 pages, Hardcover

First published January 1, 2014

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Erik De La Reguera

3 books1 follower

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
20 (33%)
4 stars
34 (57%)
3 stars
3 (5%)
2 stars
2 (3%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
Profile Image for Patrik Lindberg.
87 reviews1 follower
November 22, 2017
Läsvärd bok om migrationsströmmar och orsakerna bakom dessa. Om man vill få en bättre insikt i vad mänskor som flyr sina hem har tvingats gå igenom och upplever under sin flykt, är det här en jättebra introduktion till ämnet. Erik de la Reguera varvar situationsbeskrivningar, historiska översikter med personliga historier från flyende personer i Sydamerika, Mellanösterna och Afrika. Istället för lösryckta påstående underbygger Reguera sina historier med över 200 källhänvisningar, så den som vill fördjupa sig i olika frågor har lätt att ta del av både forskning, tidningsartiklar och andra källor på nätet. Boken går också detaljerat in på nationalismen och vad den gett upphov till. Samt poängterar det intressanta faktum att pass och visum är något som inte funnits mera än drygt 100 år.

Speciellt bra skulle boken vara för dem som menar att vi ska hjälpa folk på plats och inte ta hit flyktingar, när situationen i hemlandet närmast kan vara omöjlig för den vanliga befolkningen.
13 reviews1 follower
August 1, 2019
Journalistik som när den är som bäst. Lyfter ett globalt problem och ett problem med globalismen. Journalistiken interpellerar med teoretiker som Hanna Arendt och Seyla Benhabi, och leverar ett starkt budskap. Rekommenderas för alla, såväl studenter som intressenter, att läsa.
Profile Image for Malin Näfstadius.
208 reviews20 followers
September 22, 2015
Jag hade inte så höga förväntningar på den här, trodde att det mesta skulle vara sådant jag redan läst i så många andra sammanhang. Men trots att författaren målar med breda penseldrag, lyckas han få med allt som är viktigt i sammanhanget. Både i det stora globala, det nationella, och det personliga. Jag lärde mig absolut något, och faktiskt gav det mig en hel del nya perspektiv. Mycket skickligt gjort, journalistik när den är som bäst, observation och analys och en tro på människan.
Profile Image for Anneli Waara.
341 reviews
April 7, 2016
En otroligt ambitiös reportagebok om global migration, gränsöverskridare och resande genom historien och idag. Gedigen research och historik varvat med flyktingars egna berättelser. Mycket läsvärd och viktig bok.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Elin.
7 reviews18 followers
June 22, 2015
En väldigt bra bok som både fick mig att tänka till om migration och gränser och lärde mig en del nytt. Nu vill jag läsa mer och förändra världen.
Displaying 1 - 7 of 7 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.