Jump to ratings and reviews
Rate this book

Education For A New World

Rate this book

77 pages, Paperback

First published January 1, 1947

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Maria Montessori

196 books596 followers
Maria Montessori was an Italian physician, educator, philosopher, humanitarian and devout Catholic; she is best known for her philosophy and the Montessori method of education of children from birth to adolescence. Her educational method is in use today in a number of public as well as private schools throughout the world.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
64 (40%)
4 stars
54 (34%)
3 stars
29 (18%)
2 stars
7 (4%)
1 star
3 (1%)
Displaying 1 - 15 of 15 reviews
Profile Image for Lan Tô Thị Hoàng .
68 reviews101 followers
October 1, 2017
Với những ai có quan tâm một chút về giáo dục sẽ không xa lạ khi nghe tên Montessori. Một trường mẫu giáo nào gắn nhãn Montessori đều nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và giáo viên (còn tổ chức, giáo dục có đúng như Montessori thật hay không thì không ai kiểm chứng). Mình cũng không là ngoại lệ.
Những quyển sách viết về phương pháp giáo dục Montessori bán khá nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm đọc sách, mình ưu tiên chỉ đọc những quyển sách nào do chính bà Maria Montessori viết. Khi đó, tư tưởng cốt lõi mới thấy rõ.
Những quyển sách do bà Maria viết và được xuất bản ở Việt Nam gồm cách quyển sau:
Trẻ thơ trong gia đình
Bí ẩn tuổi thơ
Khám phá trẻ thơ
Từ tuổi ấu thơ đến tuổi thanh thiếu niên
Thời kỳ nhạy cảm của trẻ
Giáo dục vì một thế giới mới
Trí tuệ thẩm thấu
Phương pháp Montessori - nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao
Trong các quyển này, quyển Giáo dục vì một thế giới mới có vẻ như mang tính tổng quát tư tưởng của bà. Đó là lí do vì sao mình muốn chia sẻ quyển này đầu tiên trong tất cả quyển sách.
Lý thuyết của Maria Montessori, cũng giống như Freud hay Shichida đều cho rằng, giai đoạn quan trọng nhất để giáo dục một con người từ khi sinh ra là từ 0 - 6 tuổi. Sau lứa tuổi này, người ta vẫn có thể giáo dục được nhưng thời kỳ vàng đã qua đi và chúng ta không tận dụng nó để phát huy tiềm năng của một đứa trẻ. Giai đoạn này, bà Maria gọi là giai đoạn trí tuệ thấm hút - giai đoạn mà đứa trẻ với cơ chế của tạo hóa - tự nhiên thấm hút tất cả những gì trong môi trường xung quanh nó để lớn lên về trí tuệ.
Lý thuyết của bà nhấn mạnh rõ sự quan trọng trong việc xây dựng môi trường xung quanh trẻ. Hạt mầm để trẻ có thể học đã có sẵn trong trẻ rồi. Nhiệm vụ của người lớn là tạo môi trường để hạt mầm đó tách hạt và lớn lên. Chúng ta KHÔNG DẠY, chúng ta CHỈ TẠO MÔI TRƯỜNG.
Một đứa trẻ nếu được giáo dục kiểu như thế, nó sẽ “bùng nổ” nhiều tiềm năng mà trước giờ con người không tin được hoặc không đạt được. Việc này sẽ dẫn đến một quan niệm khác và cách thức khác trong việc phát huy tiềm năng con người - khởi nguồn là một đứa trẻ (chứ không phải là người lớn). Do đó, với bà, đứa trẻ mới là chìa khóa giúp chúng ta thay đổi thế giới.
Vì nền tảng là một nhà vật lý, một bác sĩ nhi khoa, một nhà giáo dục, đặc biệt là BẰNG TRẢI NGHIỆM rất nhiều trong việc quan sát từng trẻ khi xây dựng các ngôi trường Montessori, sách của bà, theo cá nhân mình, rất sâu sắc. Văn phong và ngôn từ trong sách của bà mình ít thấy ở những sách khác. Đọc sách của bà, mình thấy được cả 2 vẻ đẹp: vẻ đẹp của ngôn ngữ và vẻ đẹp của khoa học.
Có một điều cần nói thêm, dù là một nhà khoa học, một số lý thuyết của bà mang tính duy tâm. Điều này mình không ngạc nhiên khi tìm hiểu/đọc sách của những nhà khoa học lớn. Khi người ta đạt đến một cảnh giới nào đó trong sự hiểu biết thế giới, người ta sẽ ngỡ ngàng trước sự vĩ đại và khó lòng giải thích bằng ngôn ngữ trần tục của khoa học dành cho tạo hóa.
Profile Image for Linda Calix.
54 reviews7 followers
July 16, 2022
La pedagogía Montessori debería ser, de conocimiento general. Este libro deje con una gran reflexión hacía como vemos, tratamos y concebimos a los niños. Y su desarrollo. Los niños son tan capaces, pero el adulto interfiere sin darse cuenta en este proceso. Siempre he Sido una defensora de los niños. Me alegra haber conocido este libro y la filosofía Montessori, porque ahora entiendo muchas más cosas hacerca de la infancia y el desarrollo de los niños; como uno de adulto puede guiarlos, y eso sin importar si soy madre o docente.
La premisa más importante es la de tratar a los niños con dignidad, respeto, y brindándole confianza.
Profile Image for Safia AlSharji.
77 reviews14 followers
December 31, 2018
أجزم أنه الكتاب الأول غير الأكاديمي الذي اقرأه في مجال التربية والطفولة بعد سنوات من دراستي الجامعية والتي درست فيها عدد لا يأس به من مواد علم النفس والتربية، ولذلك شعرت أنّ الكتاب يحوي نظريات تربوية مُهمة بأسلوب مُختصر جداً ويحتاج لبعض التفصيل. عموماً أعتبره مرجع جيد للآباء والأمهات والعاملين في قطاع التعليم.
673 reviews52 followers
October 18, 2016
"The will of man is not expressed in disorder or violence; that is the mark of suffering." Marshal Rosenberg would totally agree.

"If a child carries out the will of a teacher because he is afraid or because his affection is exploited, he has no will, and obedience that is secured by suppression of the will is truly oppression."

"The real aim of all children was revealed as constancy in work and spontaneity in choice of work, without guidance of teachers. Following some inner guide, they occupied themselves in work different for each that gave them joy and peace." No different from adults.

"The child concentrates on those things that he already has in his mind, that he has absorbed in the previous period, for whatever has been conquered has a tendency to remain in the mind, to be pondered." The power of the adult in the choice of what he exposes his child to.

"This strength of imagination in the child under six is usually expended on toys and fairy tales, but surely we can give him real things to imagine about, so putting him in more accurate relation with his environment." Seriously.

"How can we speak of Democracy or Freedom when from the very beginning of life we mould the child to undergo tyranny, to obey a dictator?" Couldn't have said it better myself! I love this lady!

"If we wish to alter the habits and customs of a county, or if we wish to accentuate more vigorously the characteristics of a people, we must take as our instrument the child, for very little can be done in this direction by acting upon adults. To change a generation or nation, to influence it towards either good or ill, to re-awaken religion or add culture, we must look to the child, who is omnipotent. The truth of this has been demonstrated of late by the Nazis and Fascists, who changed the character of whole peoples by working on children."
7 reviews2 followers
April 4, 2009
In this book Montesori explain about new education that can saved our world.Accordng to Montessori education is not only transferring knowledge but a process that seeking human pontensialities that begins from birth. A very good book to understand Montessori Philosophy.
November 24, 2020
Education For A New World
This is the book which has introduced me to the world of Dr. Montessori's writings. Every parent and teacher, for that matter every individual should read this book so as to understand how human psychology is built right from the formative years. This book especially discusses about a child's mental and physical growth in the first 6 years of life. It even discusses the embryonic development that takes place before the child comes out to this world.
Dr. Montessori explains the new methodology she implemented while taking care of special children and how she formulated the montessori approach for the child education. This book also presents the work she has done with various schools and child care centres around the world and how the children have responsed to the approach. My children have been attending Montessori House of children and naturally, it has made me to pickup this book to understand the child behaviour in much more detail.
Profile Image for Hari.
2 reviews2 followers
December 27, 2019
This book gives an overview of the expectations, capabilities and a possible method that helps the children achieve the potentialities of children through the first six years of their life. The book is easy to read and Dr. Montessori talks about her own method which she evolved through observation. The amount of thought and analysis that she went through to evolve the method is mind-blowing. She stumbled upon the field of Education - thanks to discriminations in the Science and medical field - and came out with a method that closely resembles the child's natural path of development. This again is a must-read for parents, caregivers and teachers.
39 reviews
July 24, 2019
E' un libro illuminante specialmente negli ultimi capitoli, ma non c'è uno straccio di bibliografia, nemmeno per i suoi colleghi belghi che non nomina neanche, e dice cose strampalate ed errate sulla teoria dell'evoluzione di Darwin.
October 11, 2022
There's a lot of interesting content but an investigation on child studies has to come from an impartial place. Montessori lets her own beliefs and opinions get in the way of the facts.
Profile Image for Ilaria.
353 reviews41 followers
September 14, 2016
Letto in quanto studentessa di pedagogia. Mi è piaciuto però alcune cose non mi hanno convinta del tutto.
Profile Image for Erik Akre.
393 reviews12 followers
February 28, 2016
This book, written later in Montessori's life, reads like a grand synopsis of her life's work. It highlights much of the stronger material from previous books, the overarching ideas that give glue to her philosophy of education. I love that she got all Cosmic after her time in India; it's such a perfect way to tie all of her thoughts and methods to a truly holy cause--the cause of humanity and world peace.

The idea of "evolution" plays a strong role in the philosophy of this book. Evolution, and the universal life force that drives it, move the child forward in the drama of his life, and the drama of Earth, and of the universe. Adults are driven by this force as well, she notes, but they have the ability to observe it and the responsibility to check its impulses. Thus the sacred duty to meet the needs of the child, so that the child may be free to grow into his Cosmic Task in the universe.

Education must be holistic, never ignoring who the child is in his entirety.

"The child has his own laws of growth, and if we want to help him grow, we must follow him instead of imposing ourselves on him."
Displaying 1 - 15 of 15 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.