Jump to ratings and reviews
Rate this book

Suriya 1946-2012

Rate this book
Kitab Suriyanın müstəqillik əldə etdiyi 1946-cı ildən, vətəndaş müharibəsinin ən pik nöqtəsinə çatdığı dövrləri əhatə edir. Eyni zamanda Suriyanın tarixində böyük iz qoymuş Salah Cədid, Ə.Şişəkli, Hafiz Əsəd və yeni Prezident Bəşir Əsəd kimi liderlərin fəaliyyəti əks edilib.

Siyasi miras uğrunda qızışan müharibənin qısa zamanda regionda böyük dini və məzhəbi çəkişməyə çevrilməsini, İran – Rusiya kimi nəhəng aktorların bu münaqişədə rollarının nədən ibarət olduğunu öyrənmək istəyənlər üçün bu kitab lazımi mənbədir.

196 pages, Paperback

First published March 1, 2013

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Fuad Shahbazov

2 books1 follower

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
4 (80%)
4 stars
0 (0%)
3 stars
1 (20%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for Aynur.
4 reviews
June 5, 2013
Ərəb ölkələri üzrə Regionşünaslıqda təhsil alan tələbələrin bu cür araşdırma tipli kitablara çox ehtiyacı var. Təşəkkürlər
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.