Jump to ratings and reviews
Rate this book

Ten White Geese

Rate this book
A woman rents a remote farm in rural Wales. She says her name is Emilie. An Emily Dickinson scholar, she has fled Amsterdam, having just confessed to an affair. On the farm she finds ten geese. One by one they disappear. Who is this woman? Will her husband manage to find her? The young man who stays the night: why won’t he leave? And the vanishing geese?
Set against a stark and pristine landscape, and with a seductive blend of solace and menace, this novel of stealth intrigue summons from a woman’s silent longing fugitive moments of profound beauty and compassion.

230 pages, Paperback

First published January 1, 2010

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Gerbrand Bakker

29 books132 followers
Gerbrand Bakker werd geboren op 28 april 1962 in Wieringerwaard, als derde zoon in een boerengezin van zeven kinderen. Heeft van 1967 tot 1992 'op school' gezeten: kleuterschool; lagere school; havo; vwo; agogische akademie in Leeuwarden en Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Amsterdam.

Van 1995 tot 2002 was hij ondertitelvertaler, waarbij hij een voorkeur ontwikkelde voor natuurfilms die vrijwel allemaal in scène gezet worden: na een flink aantal documentaires zag hij regelmatig dezelfde beelden terugkomen.

Aangezien die kwarteeuw school blijkbaar nog niet voldoende was, begon hij in september 2003 een avondopleiding tot hovenier aan de Groene Campus in Alkmaar. In juli 2006 sloot hij die opleiding succesvol af en vanaf dat moment is hij - als 'vakbekwaam hovenier' - in te huren voor tuinontwerp en -onderhoud.

Omdat hij tijdens zijn studie Nederlands nogal wat aan etymologie had gedaan, en eerste pogingen tot het schrijven van kinderboeken faliekant mislukten, besloot hij een etymologisch woordenboek voor kinderen te gaan schrijven.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
278 (15%)
4 stars
669 (37%)
3 stars
561 (31%)
2 stars
199 (11%)
1 star
55 (3%)

Loading...

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.