Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ประมูลหัวใจ (月圓人倒楣?! 煙火篇)” as Want to Read:
ประมูลหัวใจ (月圓人倒楣?! 煙火篇)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ประมูลหัวใจ

(月圓人倒楣?! 煙火篇)

3.71  ·  Rating details ·  59 ratings  ·  9 reviews
เรืองนีสอนนางใหรูวามีเงินทองอยาสักแตวาใช หากควรทำความเขาใจ วาสิงซึงซือหามีพืนเพความเปนมาอยางไร
.....

กลาวถึงความมังคังรำรวย ไมแนวาทองพระคลังหลวงจะเทียบไดกับลินชักเกบเงินสักหนึงลินชักของตระกูลหลิง ปัญหาใหญของพวกเขาจึงเปนทำยังไงหนอ... เงินทองเหลานีจึงจะถูกใชออกไปใหหมดๆ

เพราะความกตัญญู (?) ‘หลิงนานนาน’ หลานรักของทานปูจึงตังปณิธานวาจะผลาญสมบัติสกุลหลิงอยางเตมทีและมีศิลปะ คืนวันเท
...more
Paperback, 272 pages
Published July 2012 by Jamsai (first published February 10th 2012)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ประมูลหัวใจ, please sign up.

Be the first to ask a question about ประมูลหัวใจ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
3.71  · 
Rating details
 ·  59 ratings  ·  9 reviews


Filter
 | 
Sort order
Srisurang
Jul 22, 2012 rated it it was amazing
Shelves: chinese-novel, widget
กีด...ชอบมาก สนุก ตลก หวานอบอุน เซกซี มีอะไรโดนใจหลายอยาง เดินเรืองอยูดีๆ กมักมีประโยคโดนๆ โผลออกมา ตอนคุณปูอธิบายเรือง "ดอกเบญมาศ" ขำมากกับการเปรียบเทียบ สำนวนจีนเยอะ แตกทำใหไดเปิดหูเปิดตา เนือเรืองและพลอตหลักเขมขนกวาเรืองอืนนิดหนอยนะ ไมดูลอยๆ แบบบางเรือง นีเราไดรูจักครอบครัวนางเอก อาจารยและผูรวมสำนักพระเอก ตลอดจนมีเรืองอืนๆ ในยุทธภพเบืองหลังดวยเลกนอย

ตอนแรกพระเอกนิสัยนาหมันไสมาก เหมือนองคชายเอาแตใจ แตหลอเทพและเกงโคตร นางเอกตกกระไดพลอยโจนตองประจบเอาใจไมใหโกรธจะไดรักษาชีวิตรอด ประจบเอาใจไปๆมาๆจนช
...more
Ning
Aug 15, 2012 rated it really liked it
คอนขางชอบกับเลมนีนะคะ

ในชวงแรก ๆ อานแลวคอนขางงง ๆ กับการเขียนของเลมนีคะ

อานแลวใหความรูสึกแอนตีเลก ๆ .. คุณปูสอนหลานยังไงของเคา???
พออาน ๆ ไป .. เอา .. อานแลวตองคิดหรือนี??
ตอนแรกอานแบบ แบน ๆ (กมากกวารัก .. ไมตองคิดเยอะนิ)
ทีไหนได อานแลวตองเอามาขบคิด โอ..แยบยลมาก

มุกตลก .. อานแลวกมีขำ ๆ บาง .. หัวเราะกากออกมากมี .. แตทีชอบกคือ คนเขียนเคาเขียนได มีมิติ ดี

พระเอกออกแนวซึน เปนเจาสำนักพรรคมาร ฆาคนเปนวาเลน (แตวาแลววาตองมีขอแกตัวตามหลัง) แตกรักนางเอกมากมาย นาอิจฉา
นางเอก ขำเวอรมาก นารักดี .. อานแลวชอบนางเอก
...more
Wduffsnk - ดัฟฟ์
Oct 28, 2017 rated it it was amazing
#ประมูลหัวใจ
By จินจี
.
เปนความรักแบบParanormal ทีนารักอีกแลวว
หลิงนานาน' หลานสาวของประมุขยุทธภพทีมีเงินใชไมมีวันหมด วางแผนออกไปเทียวนอกบาน เหตุเกิดเพราะความสนใจในเรืองเกียวกับชายบำเรอ ทำใหนางไดเขาไปแยงชิงประมูลเอาคืนแรกของ 'ลูชางเยีย' และนันกไดทำใหชีวิตของเธอผูกติดไปกับเขา ในแบบทีเธอไมคาดคิด
.
ชวงแรก ๆ ทีอานจะบรรยายคอนขางเยอะมาก นข.เลยปลอยของตังแตเริม โดยใหนางเอกปลอยหลักคำสอนอันพิลึกพิลันของปูนาง
ไมวาจะถลุงเงินใชเทาไหรกได ทำตัวไมยีหระ ไมสนกฎเกณฑ บลา ๆ มีแตตรรกะเพียน ๆ ทังนัน จวบจนพาเราไปพบกับความจริง
...more
Misspharaoh
Dec 06, 2018 rated it really liked it
ชวงนีเบือๆนิยายไทย เลยหันหาจีนมัง ลังเลอยูนาน กเอาวะปรับอารมณดวยเรืองสันๆกอน

สนุกดีแฮะเรืองนี แนวพารานอมอลหนอยๆไหม?
เรืองนีกเปนการเลาเรืองแบบบรรยายชวนงวงซะสวนใหญ (หลับไปตอนตนๆเรืองดวย 55)

แบบไมคิดวาแจมใส หนาปกใสๆแตขางในนี 18+ มากมาย 😋 ตกใจหนอยๆ กลัวเยาวชนใจแตก 555

สนุกดีคะ ให3.5/5 มีซึงๆฟินๆ แตเสียดายสันไปหนอย
...more
Karnnyharu
Jul 28, 2017 rated it liked it
Shelves: more-than-love
มีหลายคนแนะนำเขามา เลยไปหามาอาน โดยสวนตัวคอยขางเฉยๆกับเลมนี อานไดพอเพลินๆ แตไมใชเลมทีจะหยิบมาอานซำบอยๆ ในเรืองพลอต และการดำเนินเรืองถือวานาสนใจ แตยังไปไมสุด ออ แตถาจัดอันดับมากกวารักที 'หืน' แลวละก เรืองนีหืนเยอะสมคำรำลือคะ ...more
Jinn M
Oct 21, 2017 rated it it was ok
2.5 to be exact
Fonfoniny
Sep 10, 2018 rated it it was amazing
Shelves: chinese-novels
ชอบมากกกกก มีความละมุน พระเอกแซบพริกสิบเมด ชอบความผูกพันของครอบครัวนางเอก ชอบตอนพิเศษมากก อานแลวซึงมากกก นึกถึงหมาทีเคยเลียงเลย ...more
พึมพำ
Jan 07, 2017 rated it really liked it
3.5
รูสึกวามันจะขาด ๆ อะไรไป
...more
Dreamsbook
Feb 03, 2017 rated it really liked it
Shelves: chinese-novels
ประทับใจคะ ยิงทายๆเลมยิงสนุกเนือเรืองเขมขน ตนๆเรืองมีเนือยๆบางแตไมมาก บทหวานกเยอะ พระเอกบทจะรักกหนามืดตามัวสุด5555555555555 ...more
Nui
rated it really liked it
Aug 09, 2017
Ratiya Kongkum
rated it it was amazing
Nov 30, 2017
Monaliz Juang
rated it really liked it
Feb 19, 2013
Oil Noid
rated it it was amazing
Mar 22, 2018
TNCY
rated it liked it
Aug 22, 2018
Breezy Riz
rated it really liked it
Dec 24, 2015
Areerat Sucot
rated it really liked it
Jun 18, 2018
百合花 Lily
rated it liked it
Sep 30, 2015
Linda
rated it really liked it
Mar 29, 2016
Noknoi Pronthip
rated it really liked it
Dec 23, 2018
Chybamboo
rated it it was amazing
Jan 23, 2019
Jessica
rated it it was amazing
Oct 24, 2015
Kook
rated it liked it
Aug 16, 2013
Kittenlittle
rated it liked it
Oct 24, 2014
Rui Nu
rated it it was amazing
Feb 18, 2014
Sumon Supreeyasakon
rated it really liked it
Dec 06, 2015
Pornny Kijbamrung
rated it did not like it
Jun 14, 2016
Themay
rated it liked it
Apr 05, 2013
Abigail Hernandez
rated it did not like it
Mar 17, 2013
Piyatida
rated it liked it
Oct 30, 2017
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Other books in the series

月圓人倒楣?! 煙火篇 (2 books)
  • บ่วงแค้นลิขิตรัก (月圓人倒楣?! 煙火篇)